Kemian erikoisalalla kohtaa moniammatillinen tiimi

Hematologia on nopeasti kehittyvä erikoisala