Korsholm, Närpes, Vörå och Oravais: Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen vid en självbetjäningsautomat

Österbotten: Vasa centralsjukhus laboratorium flyttar 29.4.2022

Korsholm, Oravais, Vörå och Närpes: Förändringar i tidsbokningar till laboratoriet fr.o.m februari

Vasa centralsjukhus polikliniska provtagning flyttar till evakueringsutrymmen fr.o.m 1.11.

Österbotten: Förändringar i verksamhetspunkternas öppethållningstider under sommaren 2021

Österbotten: Nya Fimlab Vasaesplanaden öppnar i juni

Österbotten: Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen med självbetjäningsautomat