Kemian erikoisalalla kohtaa moniammatillinen tiimi