Korsholm, Närpes, Vörå och Oravais: Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen vid en självbetjäningsautomat

Förändringar i Fimlab Österbottens tidsbokningar till laboratoriet fr.o.m 15.2.