• Accu-Chek Guide Link-mittarin tilaaminen rikkoutuneen tai kadonneen mittarin tilalle – Minimed 780G-pumpun käyttäjät

  Accu-Chek Guide Link -mittaria käytetään ainoastaan Medtronicin Minimed 780G pumpun kanssa, mittari siirtää mittaustuloksen automaattisesti insuliinipumppuun. Mittari tulee pumpun aloituspakkauksessa. Mikäli mittariin tulee vikaa ja mittarin takuu on edelleen voimassa, tulee potilaan tai hoitoyksikön olla yhteydessä Rochen asiakaspalveluun. Roche korvaa takuunalaisen mittarin. Hoitoyksiköiden on mahdollista ostaa MiniMed 780G insuliinipumpun käyttäjille uusi AccuChek Guide Link -mittari Medtronicilta. Mittarit eivät ole logistiikkatoimijoiden tilausjärjestelmissä. Tarkempia tilausohjeita saat Fimlabilta diabetes[at]fimlab.fi.

 • Fastclix -pistolaite

  Accu-Chek Instant: mittarin aloituspakkauksessa tulee mukana mittaritoimittajan oma SoftClix pistolaite. Tämä ei kuitenkaan ole sopimuksen mukainen tuote yleiskäyttöön. Kyseisen mittarin käyttäjien tulisi käyttää nykyisten sopimuksen mukaista pistolaitetta. 1.8.2021 voimaan tulleen hankintasopimuksen mukainen pistolaite on VivaChek Lancing Device -pistolaite sekä VivaChek Single Use Lancets -lansetit. Kilpailutuksessa saavutettu kustannussäästö saadaan vain käyttämällä sopimustuotteita.

  Accu-Chek Mobile: käytössä tietyillä potilasryhmillä. Mittariin on integroitu Fastclix pistolaite, jossa käytetään Fastclix lansetteja.

  Accu-Chek Guide Link: käytössä Medtronicin MiniMed 780G pumpun käyttäjillä. Mittarin mukana tulee Fastclix pistolaite, jossa käytetään Fastclix lansetteja. Mahdollista siirtyä käyttämään kilpailutettua pistolaitetta ja lansetteja.

  HUOM. Keski-Suomessa voimassa oma hankintasopimus potilaskäytön pistolaitteista ja lanseteista 9/2023 asti.

 • Freestyle Precision verensokeri- ja ketoliuskat

  Libren lukijaan sopivia Freestyle Precision liuskoja pystyy edelleen tilaamaan alueellisilta logistiikkatoimijoilta, vaikka ne eivät tulleet valituksi kilpailutuksessa.

  Mikäli potilas käyttää sensoria kännykällä, kannattaa tällöin ottaa käyttöön Caresens Dual -mittari.

 • Hoitoyksikköön sokerimittari, josta tulokset välittyvät suoraan potilastietojärjestelmään

  Jos olet kiinnostunut ammattikäytön automaattisen tulosvälityksen mahdollistavasta mittarista. Ole yhteydessä vierianalyytiikka@fimlab.fi

 • Koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille ja niiden materiaali

  Aikataulutetut koulutukset löytyvät koulutuskalenterista.

  Laitekoulutukset on nauhoitettu (pl. Omnipod DASH ja Dexcom G6), ja koulutustallenteet ovat katsottavissa Fimlabin verkkosivuilta.

  Laitetoimittajia voi myös aina pyytää omaan yksikköön kouluttamaan käytettäviä tuotteita.

  Pyydämme lähettämään koulutustoiveita osoitteeseen diabetes[at]fimlab.fi

 • Laite- tai tarviketilauksen teko / logistiikkatoimijat

  Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä Fimlabin sopimusten mukaiset tuotteet tilataan Tuomesta. Tuomen Kori-järjestelmän käyttäjätunnukset haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka yksikön esimies täyttää.  Tarvittaessa yhteydenotot suoraan asiakaspalvelu@tuomi.fi

  Keski-Suomessa tilaukset tehdään alueen omia tilausohjeita ja -tapoja noudattaen. Suurin osa diabetestarvikkeista tilataan materiaalihallinnon OSTi-järjestelmän kautta. Osa hoitoyksiköistä tilaa testiliuskat ja kontrolliliuokset sairaala-apteekin OSTi-järjestelmän kautta. Tilattavien tuotteiden valikoimasta OSTi-järjestelmässä vastaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hankintatoimisto.

 • Mittari ei toimi, mitä teen
  • Jos mittari on täysin pimeä eikä käynnisty, kokeile vaihtaa patterit ja varmista, että ne ovat oikein päin.
  • Jos mittaria antaa virhekoodin, katso laitemanuaalista sille selitys ja pyri korjaamaan vika.
  • Jos mittarin toiminta on epävarmaa, tarkista liuskaportin puhtaus. Veri ja lika häiritsevät mittausta.
  • Jos kontrolli ei mene tavoitealueelle, katso vinkkejä testiliuskakohtaisen kontrollilomakkeen yhteydessä olevasta ohjeesta.
  • Jos mittari ei toimi tai kontrollimittaus ei mene toistetun mittauksen jälkeen raja-arvoihin, vaihda mittari uuteen.
 • Reklamaation teko

  Potilaan omahoidon mittarit, liuskat ja kontrollit

  • Laitteen käyttäjä: Ota teknisissä ongelmissa yhteys suoraan laitetoimittajan tuotetukeen. Jos tarvitset uuden mittarin vikaantuneen tilalle kiireesti, ota yhteys omaan hoitoyksikköösi tai hoitotarvikejakeluun.
  • Hoitoyksikkö: Ota yhteyttä laitevalmistajaan, jos havaitset mittarissa, liuskoissa tai kontrolleissa vikaa, joka johtuu tuotteen viallisuudesta.
   Laajamittaisissa tai toistuvissa ongelmissa ota yhteys Fimlabiin.

  Insuliinipumput

  • Laitteen käyttäjä: Ota teknisissä ongelmissa ja kiireellisissä tapauksissa yhteys suoraan laitetoimittajaan. Pumpputoimittajilla on 24/7 päivystys kiireellisiä tapauksia varten. Mikäli pumppu on vikaantunut ja pumpun takuu on voimassa, laitetoimittaja lähettää uuden pumpun takuuvaihtona. Mikäli pumpun takuu ei ole enää voimassa, ota yhteys hoitoyksikköösi. Hoitoyksikkö ohjaa ottamaan tarvittaessa varajärjestelmän (monipistoshoidon) käyttöön siihen saakka, kunnes uusi pumppu on saatu käyttöön. Ota yhteys hoitoyksikköön pumpun asetuksiin liittyvissä ongelmissa.
  • Hoitoyksikkö: Ota ongelmissa yhteys suoraan laitetoimittajaan.

  Sensorit

  • Laitteen käyttäjä: Ota teknisissä ongelmissa ja kiireellisissä tapauksissa yhteyttä suoraan laitetoimittajaan, muutoin hoitoyksikköösi. Laitetoimittajat lähettävät vikaantuneen sensorin tilalle uuden veloituksetta.
  • Hoitoyksikkö: Ota tarvittaessa yhteys laitetoimittajaan.

  Laitteisiin liittyvistä vaaratapahtumista tulee tehdä vaaratapahtumailmoitus myös valvovalle viranomaiselle Fimeaan. Laitteisiin liittyvissä vaaratapahtumissa, tee vaaratapahtumailmoitus oman yksikkösi ohjeita noudattaen, useimmissa yksiköissä ilmoitus tehdään HaiPro-järjestelmän kautta.

  Suora linkki Fimean sivuille Vaaratilanteista ilmoittaminen – Fimea

  Tilaukset

  • Tilauksiin, toimituksiin ja kulutustarvikkeisiin liittyvät selvittelypyynnöt tai reklamoinnit tehdään logistiikkatoimijalle.

   

 • Siirtymäkausi uusiin tuotteisiin
  • Käyttöönottoprojektissa huomioitava koronarajoitteet
  • Laajan käytön verensokerimittarit
   • Potilaille ei tarjota isoja mittareidenvaihtopäiviä
   • Potilaiden verensokerimittarit vaihdetaan esimerkiksi vastaanoton yhteydessä tai hoitotarvikejakelussa vanhan mittarin liuskojen loppumisen yhteydessä
   • Uusille potilaille otetaan heti uudet mittarit käyttöön
    • Rochen tuotteet ja Mediqin tuotteet ovat jo tilattavissa esimerkiksi Tuomilogistiikalta
   • Pirkanmaalla CareSens N –mittarille liuskoja saatavilla maaliskuun 2021 loppuun saakka – viimeistään silloin otettava uusi mittari käyttöön
  • Insuliinipumput
   • Uudet aloitettavat tuotteet valitaan uuden sopimuskauden tuotteista
   • Vanhoille pumpuille tarjotaan käyttötarvikkeita, kunnes pumppu vaihdetaan uuteen – vanhoja pumppuja ei kuitenkaan enää tilata
  • FreeStyle Libre ja Libre 2 sensorit
   • Kilpailutuksessa valittiin FreeStyle Libre 2 sensorointijärjestelmä, sensoreiden lukijat eivät toimi ristiin
   • Fimlab on tehnyt sopimuksen Abbott Oy:n kanssa myös FreeStyle Libre sensorointijärjestelmästä, potilaalle on mahdollista valita käyttöön myös FreeStyle Libre
 • Verensokeritulos ei vastaa odotuksia tai epäilet tuloksen olevan virheellinen
  • Tarkista liuskojen viimeinen käyttöpäivämäärä.
  • Onko liuskapurkki voinut jäädä auki?
  • Onko liuskapurkkia säilytetty liian kuumassa tai kylmässä esim. ikkunalaudalla. Onko liuskapurkki päässyt jäätymään?
  • Varmista, että asiakkaan kädet olivat puhtaat.
  • Pyyhitkö ensimmäisen pisaran pois, oliko veripisara riittävän suuri, jouduitko puristamaan sormea pisaran saamiseksi.
  • Toista mittaus uudella liuskalla.
  • Tee kontrollimittaus.
 • Vastasyntyneelle sopiva glukoosi-/ketoainemittari

  Kaikki kolme ammattikäyttöön valittua verensokerimittaria soveltuvat käytettäviksi vastasyntyneiden kantapääpistonäytteillä – napanuoraverelle nämä sen sijaan eivät käy.

  Oman testauksemme tulosten perusteella CareSens Dualin tulokset vastaavat laboratorion tulostasoa Accu-Chek Instantia paremmin matalalla glukoositasolla (alle 4 mmol/l).

  Paras yhtenevyys on kuitenkin StatStrip-mittarin tuloksilla, jotka voidaan myös lähettää sähköisesti tietojärjestelmään. StatStripiä suosittelemme käyttöön silloin, kun matalan glukoosipitoisuuden tuloksilta vaaditaan mahdollisimman hyvää yhtenevyyttä laboratoriotulosten kanssa.

 • Verensokerimittarin kontrollointi

  Kaikkien ammattikäytössä olevien mittareiden tulostasoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Laaduntarkkailumittauksilla tarkistetaan laitteen ja liuskojen käyttökunto. Kontrolliliuokset ovat laite ja liuska kohtaisia. Kontrollilomakkeet löytyvät mittarikohtaisista ohjeista.

  Suositeltu kontrollointitiheys ammattikäytön verensokerimittareille:

  Testien määrä Kontrollointitiheys
  Säännöllisesti viikoittain 1 x viikossa
  Satunnaisesti Aina potilasnäytteen yhteydessä
  Lisäksi
  Uuden liuskaerän käyttöönotossa Tee kontrolli erän 1. liuskalla
  Aina tulostasoa epäiltäessä

  Potilaskäytön mittareita ei ole tarve kontrolloida säännöllisesti. Jos mittarin toimintaa epäillään, verensokerimittarin toiminta tulisi tarkistaa terveydenhuollon yksikössä mittarikohtaisilla kontrolliliuoksilla. Kahden pikamittarin tulosta ei tule verrata keskenään, mittarin toiminta varmistetaan tekemällä mittaus kontrolliliuoksella.

  Jos mittari näyttää likaiselle, se kannattaa vaihtaa, erityisesti epäiltäessä mittarin tulostasoa. Liuskaportin likaisuus on tavallisin syy mittarin vikaantumiselle.

 • Mikään sopimuksen mukaisista tuotteista ei sovi potilaalle

  Kilpailutuksessa on pyritty huomioimaan erilaisten potilaiden tarpeet. Hankintalaki velvoittaa hankintasopimusten noudattamiseen. Hankintasopimuksista poikkeamisen tulee olla perusteltua. Hoidollisin erityisperustein tarvittavista tuotteista tulee tehdä erillinen hankintaesitys, jolla perustellaan hoidollinen tarve hankintasopimuksesta poikkeavan tuotteen hankintaan. Lisätietojen saamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä diabetes[at]fimlab.fi

 • Laitteen rekisteröinti Omamittaussovellukseen kun potilas käyttää sensoria puhelimella

  Rekisteriin on tärkeää saada kaikki yksikössä olevat kyseisen järjestelmän käyttäjät. Jos potilas käyttää sensorointijärjestelmää (Libre tai Dexcom) ainoastaan puhelinsovelluksella, Omamittaussovellus luo numerosarjan, joka mahdollistaa järjestelmän käyttäjän rekisteröinnin laiterekisteriin. Näin mahdollistetaan järjestelmänkäyttäjän jäljittäminen tilanteessa, jossa esimerkiksi puhelinsovelluksen käyttöturvallisuuteen liittyen potilaaseen tulisi saada yhteys.