• Accu-Chek Guide Link-mittarin tilaaminen rikkoutuneen tai kadonneen Minimed 780G-pumpun tilalle

  Accu-Chek Guide Link -mittaria käytetään ainoastaan Medtronicin Minimed 780G pumpun kanssa ja mittari tulee pumpun aloituspakkauksessa. Mikäli mittariin tulee vikaa tai se katoaa, pitää potilaan tai hoitoyksikön olla yhteydessä suoraan Rochen asiakaspalveluun. Roche lähettää uuden mittarin rikkoutuneen tai kadonneen tilalle. Guide Link -mittaria ei siis voi tilata esim. Tuomi Logistiikan Kori-järjestelmän kautta johtuen Rochen ja Medtronicin sisäisestä sopimuksesta mittarin ja pumpun yhteiskäyttöön liittyen.

 • CareSens N POP – mikä mittari otetaan tilalle ja millä aikataululla

  Potilaat siirretään vähitellen käyttämään Accu-Check Instant -mittaria. Edustaja ei tule varsinaisia mittarinvaihtoja tekemään koronatilanteen takia. Mittari vaihdetaan uuteen esimerkiksi vastaanoton yhteydessä tai kun potilas hakee liuskoja. CareSens N liuskat ovat saatavilla enää maaliskuun 2021 loppuun.

  Vaikka mittarinvaihtopäiviä ei järjestetä, tuote-edustajan voi pyytää aina kouluttamaan omaa yksikköä paikan päälle (oman yksikön koronavarotoimet huomioiden)

 • Fastclix -pistolaite

  Accu-Chek Instant: mittarin aloituspakkauksessa tulee mukana mittaritoimittajan oma Fastclix pistolaite. Tämä ei kuitenkaan ole sopimuksen mukainen tuote yleiskäyttöön. Kyseisen mittarin käyttäjien tulisi käyttää nykyisten sopimusten mukaisia pistolaitteita ja siihen sopivia lansetteja. Kilpailutuksessa saavutettu kustannussäästö saadaan vain käyttämällä sopimustuotteita.

  Nykyisen sopimuksen mukaiset pistolaitteet ja lansetit ovat käytössä ko. sopimuskauden loppuun asti.

  Ensimmäisenä pistolaite- ja siihen sopivat lansetit vaihtuvat Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kun nykyinen sopimus päättyy ja 1.8.2021 alkaen tulee käyttöön uuden hankintasopimuksen mukaiset tuotteet. Uuden hankintasopimuksen mukainen pistolaite on VivaChek Lancing Device -pistolaite sekä VivaChek Single Use Lancets -lansetit.

  Accu-Chek Mobile: käytössä tietyillä potilasryhmillä. Mittariin on integroitu Fastclix pistolaite, jossa käytetään Fastclix lansetteja.

  Accu-Chek Guide Link: käytössä Medtronicin MiniMed 780G pumpun käyttäjillä. Mittarin mukana tulee Fastclix pistolaite, jossa käytetään Fastclix lansetteja. Mahdollista siirtyä käyttämään kilpailutettua pistolaitetta ja lansetteja.

 • Freestyle Precision verensokeri- ja ketoliuskat

  Libren lukijaan sopivia Freestyle Precision liuskoja pystyy edelleen tilaamaan alueellisilta logistiikkatoimijoilta, vaikka ne eivät tulleet valituksi kilpailutuksessa.

  Mikäli potilas käyttää sensoria kännykällä, kannattaa tällöin ottaa käyttöön Caresens Dual -mittari.

 • Hoitoyksikköön sokerimittari, josta tulokset välittyvät suoraan potilastietojärjestelmään

  Jos olet kiinnostunut ammattikäytön automaattisen tulosvälityksen mahdollistavasta mittarista. Ole yhteydessä vierianalyytiikka@fimlab.fi

 • Koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille ja niiden materiaali

  Ensimmäiset koulutukset on pidetty helmi-maaliskuussa 2021. Lisää koulutuksia tulossa myös syksyllä 2021. Aikataulutetut koulutukset löytyvät koulutuskalenterista.

  Koulutukset on nauhoitettu (pl. Omnipod DASH ja Dexcom G6), ja ne ovat katsottavissa Fimlabin verkkosivuilta.

  Jatkokoulutuksia on tulossa laajan käytön mittareista sekä pistolaitteista ja lanseteista.

  Laitetoimittajia voi myös aina pyytää omaan yksikköön kouluttamaan käytettäviä tuotteita.

 • Laite- tai tarviketilauksen teko / logistiikkatoimijat

  Pirkanmaalla tilaukset tehdään Tuomi Logistiikan Kori-järjestelmän kautta. Järjestelmän käyttäjätunnukset haetaan sähköisellä lomakkeella, jonka yksikön esimies täyttää.  Tarvittaessa yhteydenotot suoraan asiakaspalvelu@tuomilogistiikka.fi.

  Kanta-Hämeessä tilaukset tehdään Kanta Logistiikan Bos-järjestelmän kautta.

  Keski-Suomessa tilaukset tehdään alueen tilausohjeita ja -tapoja noudattaen.

  Tuotteita viedään tilausjärjestelmiin vaiheittain. Kori- ja Bos-järjestelmälinkit tulevat jatkossa Omamittaussovelluksen sivulle.

 • Mittari ei toimi, mitä teen
  • Jos mittari on täysin pimeä eikä käynnisty, kokeile vaihtaa patterit ja varmista, että ne ovat oikein päin.
  • Jos mittaria antaa virhekoodin, katso laitemanuaalista sille selitys ja pyri korjaamaan vika.
  • Jos mittarin toiminta on epävarmaa, tarkista liuskaportin puhtaus. Veri ja lika häiritsevät mittausta.
  • Jos kontrolli ei mene tavoitealueelle, katso vinkkejä testiliuskakohtaisen kontrollilomakkeen yhteydessä olevasta ohjeesta.
 • Reklamaation teko

  Potilaan omahoidon mittarit, liuskat ja kontrollit

  • Laitteen käyttäjä: Ota teknisissä ongelmissa yhteys suoraan laitetoimittajan tuotetukeen. Jos tarvitset uuden mittarin vikaantuneen tilalle kiireesti, ota yhteys omaan hoitoyksikköösi tai hoitotarvikejakeluun.
  • Hoitoyksikkö: Ota tarvittaessa yhteyttä laitevalmistajaan (tarvitaan neuvontaa) tai Fimlabiin (tuotetta epäillään vialliseksi). Jos havaitset mittarissa, liuskoissa tai kontrolleissa vikaa, joka johtuu tuotteen viallisuudesta, tee reklamaatio Fimlabiin: täytä glukoosimittareiden reklamaatiolomake ja lähetä se mittarin/liuskojen/kontrollien kanssa lomakkeesta löytyvään osoitteeseen.
   Laajamittaisissa tai toistuvissa ongelmissa ota aina yhteys Fimlabiin.

  Insuliinipumput

  • Laitteen käyttäjä: Ota teknisissä ongelmissa ja kiireellisissä tapauksissa yhteys suoraan laitetoimittajaan. Pumpputoimittajilla on 24/7 päivystys kiireellisiä tapauksia varten. Mikäli pumppu on vikaantunut ja pumpun takuu on voimassa, laitetoimittaja lähettää uuden pumpun takuuvaihtona. Mikäli pumpun takuu ei ole enää voimassa, ota yhteys hoitoyksikköösi, joka tilaa uuden pumpun viallisen tilalle. Hoitoyksikkö ohjaa ottamaan tarvittaessa varajärjestelmän (pistohoidon) käyttöön siihen saakka, kunnes uusi pumppu on saatu käyttöön. Ota yhteys hoitoyksikköön pumpun asetuksiin liittyvissä ongelmissa.
  • Hoitoyksikkö: Tilaa uusi pumppu tilausjärjestelmän kautta tai ota ongelmissa yhteys laitevalmistajaan.

  Sensorit

  • Laitteen käyttäjä: Ota teknisissä ongelmissa ja kiireellisissä tapauksissa yhteyttä suoraan laitetoimittajaan, muutoin hoitoyksikköösi. Laitetoimittajat lähettävät rikkoutuneen sensorin tilalle uuden veloituksetta.
  • Hoitoyksikkö: Ota tarvittaessa yhteys laitetoimittajaan.

  Tilaukset

  • Tilauksiin, toimituksiin ja kulutustarvikkeisiin liittyvät selvittelypyynnöt tai reklamoinnit tehdään logistiikkatoimijalle.

   

 • Siirtymäkausi uusiin tuotteisiin
  • Käyttöönottoprojektissa huomioitava koronarajoitteet
  • Laajan käytön verensokerimittarit
   • Potilaille ei tarjota isoja mittareidenvaihtopäiviä
   • Potilaiden verensokerimittarit vaihdetaan esimerkiksi vastaanoton yhteydessä tai hoitotarvikejakelussa vanhan mittarin liuskojen loppumisen yhteydessä
   • Uusille potilaille otetaan heti uudet mittarit käyttöön
    • Rochen tuotteet ja Mediqin tuotteet ovat jo tilattavissa esimerkiksi Tuomilogistiikalta
   • Pirkanmaalla CareSens N –mittarille liuskoja saatavilla maaliskuun 2021 loppuun saakka – viimeistään silloin otettava uusi mittari käyttöön
  • Insuliinipumput
   • Uudet aloitettavat tuotteet valitaan uuden sopimuskauden tuotteista
   • Vanhoille pumpuille tarjotaan käyttötarvikkeita, kunnes pumppu vaihdetaan uuteen – vanhoja pumppuja ei kuitenkaan enää tilata
  • FreeStyle Libre ja Libre 2 sensorit
   • Kilpailutuksessa valittiin FreeStyle Libre 2 sensorointijärjestelmä, sensoreiden lukijat eivät toimi ristiin
   • Fimlab on tehnyt sopimuksen Abbott Oy:n kanssa myös FreeStyle Libre sensorointijärjestelmästä, potilaalle on mahdollista valita käyttöön myös FreeStyle Libre
 • Verensokeritulos ei vastaa odotuksia tai epäilet tuloksen olevan virheellinen
  • Tarkista liuskojen viimeinen käyttöpäivämäärä.
  • Onko liuskapurkki voinut jäädä auki?
  • Onko liuskapurkkia säilytetty liian kuumassa tai kylmässä esim. ikkunalaudalla. Onko liuskapurkki päässyt jäätymään?
  • Varmista, että asiakkaan kädet olivat puhtaat.
  • Pyyhitkö ensimmäisen pisaran pois, oliko veripisara riittävän suuri, jouduitko puristamaan sormea pisaran saamiseksi.
  • Toista mittaus uudella liuskalla.
  • Tee kontrollimittaus.
 • Vastasyntyneelle sopiva glukoosi-/ketoainemittari

  Kaikki kolme ammattikäyttöön valittua verensokerimittaria soveltuvat käytettäviksi vastasyntyneiden kantapääpistonäytteillä – napanuoraverelle nämä sen sijaan eivät käy.

  Oman testauksemme tulosten perusteella CareSens Dualin tulokset vastaavat laboratorion tulostasoa Accu-Chek Instantia paremmin matalalla glukoositasolla (alle 4 mmol/l).

  Paras yhtenevyys on kuitenkin StatStrip-mittarin tuloksilla, jotka voidaan myös lähettää sähköisesti tietojärjestelmään. StatStripiä suosittelemme käyttöön silloin, kun matalan glukoosipitoisuuden tuloksilta vaaditaan mahdollisimman hyvää yhtenevyyttä laboratoriotulosten kanssa.

 • Verensokerimittarin kontrollointi

  Kaikkien ammattikäytössä olevien mittareiden tulostasoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Laaduntarkkailumittauksilla tarkistetaan laitteen ja liuskojen käyttökunto. Kontrolliliuokset ovat laite ja liuska kohtaisia. Kontrollilomakkeet löytyvät mittarikohtaisista ohjeista.

  Suositeltu kontrollointitiheys ammattikäytön verensokerimittareille:

  Testien määrä Kontrollointitiheys
  Useita mittauksia päivässä Päivittäin
  Säännöllisesti viikoittain 1 x viikossa
  Satunnaisesti Aina potilasnäytteen yhteydessä
  Lisäksi
  Uuden liuskaerän käyttöönotossa Tee kontrolli erän 1. liuskalla
  Aina tulostasoa epäiltäessä

  Potilaskäytön mittareita ei ole tarve kontrolloida säännöllisesti. Jos mittarin toimintaa epäillään, verensokerimittarin toiminta tulisi tarkistaa diabeteshoitajan luona mittarikohtaisilla kontrolliliuoksilla. Jos mittari näyttää likaiselle, se kannattaa vaihtaa, erityisesti epäiltäessä mittarin tulostasoa. Liuskaportin likaisuus on tavallisin syy mittarin vikaantumiselle.