Österbotten: Ändringar i kemiundersökningar fr.o.m. 8.12.2021

Pohjanmaa: Muutoksia kemian tutkimuksissa 8.12.2021 alkaen

Österbotten: Nykarlebys laboratorium övergår till POC-analytik fr.o.m 9.12.2021

Pohjanmaa: Uudenkaarlepyyn laboratorio siirtyy pika-analytiikkaan 9.12.2021 alkaen

1564 B -Hb-Fr, osatutkimuksen menetelmä muuttunut 18.11.2021 alkaen

Österbotten: Förseningar av laboratoriesvar under vecka 48

Pohjanmaa: Viiveitä laboratoriovastauksissa viikolla 48

Pirkanmaa / TAYS Vastasyntyneiden osastot: Vastasyntyneiden matalien pika-glukoosi (23251Gluk-PT) tulosten varmistaminen lopetetaan 1.12.2021

Kanta-Häme ja Pirkanmaa: Muutoksia alihankintatutkimuksissa 18.11.2021 alkaen

Österbotten: Förseningar av laboratoriesvar under vecka 46

Pohjanmaa: Viiveitä laboratoriovastauksissa viikolla 46

Österbotten: Ändringar i plasma- och serumanalyserna B12-Vit, IgE och TPOAb fr.o.m. 3.11.2021

Pohjanmaa: Muutoksia plasma- ja seerumitutkimuksissa B12-Vit, IgE ja TPOAb 3.11.2021 lähtien

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Päijät-Häme: Näytteenottoaikaväli laajenee tutkimuksessa P -TSH 1.11.2021 alkaen

Österbotten: Ändringar i hemostasundersökningar jourtid fr.o.m. 27.10.2021

Pohjanmaa: Muutoksia päivystyksellisiin hemostaasitutkimuksiin 27.10.2021 alkaen