Den nya undersökningen 6386 P -EFA ersätter undersökningen 3479 fS-FA-Fr på laboratoriet i Vasa

Uusi tutkimus 6386 P -EFA 6386 korvaa tutkimuksen 3479 fS-FA-Fr Vaasan laboratoriossa

Muutoksia kemian tutkimuksissa 15.9.2020

Förändring i undersökningarna S -LZM och Pf-LZM, fr.o.m. 18.8.2020

Muutoksia tutkimuksissa 2288 Pf-LZM ja 2289 S -LZM 18.8.2020 alkaen

Definitionsfel i testosteronundersökningarna 5.6 – 16.7.2020

Testosteronitutkimuksissa määrittelyvirhe 5.6.-16.7.2020

Muutoksia C-peptiditutkimuksissa 9.7.2020

Ändring i undersökningsnomenklatur: fP-Beeta-hydroksibutyraatti

Muutos tutkimusnimikkeistöön: fP-Beeta-hydroksibutyraatti

Förändringar i kemi undersökningar

Muutoksia kemian tutkimuksissa

Muutoksia kemian tutkimuksissa 10.6. ja 16.6.2020

Muutoksia kemian tutkimuksissa 10.6.2020

Muutoksia kemian tutkimuksissa 10.6.2020

Muutoksia verikaasututkimuksissa

Vilo EKG och EKG avdelningsronderna kommer utföras av Fimlabs personal på Vasa centralsjukhus fr.o.m 1.6.

Vaasan keskussairaalan lepo EKG ja EKG osastokierrot siirtyvät Fimlabin henkilökunnan tehtäväksi 1.6 alkaen