Pohjanmaa/Österbotten: Patologian tutkimusten muuttuvat tilaus- ja vastauskäytännöt 20.4.2023 alkaen // Ändringar i patologiska undersökningarnas beställningspraxis fr.o.m. 20.4.2023

Birkaland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Österbotten: Patologin introducerar en beteckning för screening av tarmcancer

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjanmaa: Patologialla käyttöön suolistosyövän seulontanimike

Österbotten: Patologienhetens laboratoriedatasystem byts ut 20.04.2023

Pohjanmaa: Patologian laboratoriotietojärjestelmä vaihtuu 20.4.2023

Österbotten: Viktigt meddelande angående laboratorieprover

Pohjanmaa: Tärkeä tiedote laboratorionäytteisiin liittyen

Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme: Patologian nimikemuutoksia 2023

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Keski-Suomi: Fimlabin patologia on ottanut käyttöön uuden löydösluokituksen (SNOMED CT)

Digipatologiasta on kertynyt vuodessa erinomaisia tuloksia

Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme: Patologian pienten näytteiden formaliiniastia vaihtuu

Österbotten: Biopsidynor i säkerhetsformalinburkarna

Pohjanmaa: Biopsiatyynyt formaliiniturvapurkeissa

Kohdunkaulansyövän seulonta HPV-testillä täyttää Fimlabissa jo kymmenen vuotta

Österbotten: Bio-Optica Klessidra -formalinsäkerhetsburkarnas pop-up skolningsdag på Vasa centralsjukhus 5.4.2022

Pohjanmaa: Bio-Optica Klessidra -formaliiniturvapurkeista pop-up koulutuspäivä Vaasan keskussairaalalla 5.4.2022

Amanuenssin harjoittelupaikka avaa lääkäriopiskelijalle erikoistumisalojen mahdollisuuksia

Österbotten: Ändringar i distributionskanalen för formalin