Pohjanmaa: Tärkeä tiedote laboratorionäytteisiin liittyen

Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme: Patologian nimikemuutoksia 2023

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Keski-Suomi: Fimlabin patologia on ottanut käyttöön uuden löydösluokituksen (SNOMED CT)

Digipatologiasta on kertynyt vuodessa erinomaisia tuloksia

Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme: Patologian pienten näytteiden formaliiniastia vaihtuu

Österbotten: Biopsidynor i säkerhetsformalinburkarna

Pohjanmaa: Biopsiatyynyt formaliiniturvapurkeissa

Kohdunkaulansyövän seulonta HPV-testillä täyttää Fimlabissa jo kymmenen vuotta

Österbotten: Bio-Optica Klessidra -formalinsäkerhetsburkarnas pop-up skolningsdag på Vasa centralsjukhus 5.4.2022

Pohjanmaa: Bio-Optica Klessidra -formaliiniturvapurkeista pop-up koulutuspäivä Vaasan keskussairaalalla 5.4.2022

Amanuenssin harjoittelupaikka avaa lääkäriopiskelijalle erikoistumisalojen mahdollisuuksia

Österbotten: Ändringar i distributionskanalen för formalin

Pohjanmaa: Muutoksia formaliinin jakelukanavassa

Österbotten: Vid Fimlabs Patologiska laboratorium i Vasa är det dröjningar i bearbetning av prov – inga fryssnitt 7.3.2022

Pohjanmaa: Vaasan Patologian laboratoriossa viivettä näytteiden prosessoinnissa – ei jääleikkeitä 7.3.2022

Digipatologia avaa uusia mahdollisuuksia

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme: Kuntaliiton nimikkeistössä patologiaa koskevia nimikemuutoksia (erityisesti Ts-PAD-1 ja Ts-PAD-3)

Syöpädiagnoosien nostaminen esille Lifecare-näkymässä