Tule Fimlabille töihin, meidän kollegaksi!

Toimimme yli sadassa toimipisteessä Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Olemme moniammatillinen työyhteisö, ja meitä fimlabilaisia on jo lähes 1200. Fimlab tarjoaa merkityksellisen työn, monipuolisesti mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen sekä huippuasiantuntijoista koostuvan työyhteisön.

Työtä tehdään lähellä asiakasta ja muita sidosryhmiä ja ammattimaisuus punnitaan joka päivä. Inhimillisesti ihon alle merkitsee tuhansia näytteenottotilanteita ja kohtaamisia päivittäin elämän iloissa ja suruissa. Haluamme, että jokainen asiakkaamme kokee tulleensa kuulluksi ja palvelluksi henkilökohtaisesti, juuri sellaisena kuin on.

Ole rohkeasti yhteydessä meihin!

fimlabhr@fimlab.fi


Uratarinat

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

 

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.


Opiskelijoille

Tule harjoittelijaksi tai erikoistumaan kliinisen laboratorioalan erikoisosaajaksi!

Fimlab tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä kaikilla koulutusasteilla, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa ympäri Suomen. Oppilaitosyhteistyö ja opiskelijaohjauksen laatu ovat meille strategisesti merkittäviä asioita.

Tarjoamme  laajalla toimialueellamme bioanalyytikko- ja lähihoitajaopiskelijoille yli 3000 harjoittelupäivää vuodessa. Harjoittelun avulla syvennät sekä ammatillista osaamistasi että työelämävalmiuksiasi, jotka molemmat edistävät siirtymistä opinnoista työuralle.

Tarjoamme lääketieteen opiskelijoille amanuenssin harjoittelupaikkoja. Valmistuneille lääkäreille tarjoamme mahdollisuuden erikoislääkäriopintoihin patologian, kliinisen kemian, kliinisen hematologian ja kliinisen mikrobiologian erikoisaloilla.

Luonnontieteiden tutkinnon omaaville, sairaalaympäristöön pätevöityville tarjoamme erikoistumisopintomahdollisuuksia (mm. erikoistuva sairaalakemisti ja erikoistuva sairaalamikrobiologi).

Harjoittelupaikkoja on tarjolla myös muiden alojen opiskelijoille, kuten tradenomi- ja insinööriopiskelijoille.

Bioanalyytikko-opiskelijoiden  harjoittelujaksot kohdentuvat opintojen etenemisen mukaisesti näytteenotosta eri erikoisalojen laboratoriotehtäviin. Tarjoamme monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia näytteenotossa, patologian, genetiikan, mikrobiologian, immunologian ja molekyylibiologian laboratorioissa sekä kemian- ja hematologian moderneissa laboratorioympäristöissä. Harjoittelumahdollisuuksia on myös hedelmöityshoitolaboratoriossa ja tieteellisissä tutkimuspalveluissa.

Ammattikorkeakoulupuolella varmistamme opintojen ja työelämän tarpeiden kohtaamisen muun muassa TAMK:n bioanalytiikka-opetuksen neuvottelukuntayhteistyön kautta.

Lähihoitajaopiskelijoille on tarjolla näytteenottoharjoittelupaikkoja näytteenottokeskuksissa, terveyskeskusympäristössä ja poliklinikkalaboratorioissa.

Toisen asteen opintoihin järjestämme eri oppilaitosten kanssa yhteistyössä ”Näytteenotto ja asiakaspalvelu hoitajan työssä” -opintokokonaisuuksia lähihoitajien vapaavalintaisiin opintoihin. Fimlabin asiantuntijat toteuttavat teoriaopetuksen ja työssäoppiminen sekä näytön antaminen suoritetaan Fimlabin toimipisteissä. Harjoittelujakson jälkeen valmistuneella lähihoitajalla on täydet valmiudet työskennellä näytteenottotyössä Fimlabissa.

Jo valmistuneille lähihoitajille tarjoamme lisäkoulutusta näytteenottoon ja asiakaspalveluun yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Koulutukset pitävät sisällään teoriaopetusta, työssäoppimisjakson ja näytön  (toteutus vaihtelee oppilaitoksittain). Harjoittelujakson jälkeen valmistuneella lähihoitajalla on valmiudet työskennellä näytteenottotyössä Fimlabissa. Opiskelijavalinnoista vastaavat tutkinto-oikeudet omaavat oppilaitokset.

Lääketieteen opiskelijoille tarjoamme amanuenssin harjoittelupaikkoja ja näin ollen mahdollisuutta tutustua patologian, kliinisen kemian, kliinisen hematologian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen toimintaan.

Fimlab on Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tekemänsä sopimuksen ja STM:n asetuksen nojalla hyväksytty erikoislääkärikoulutusta antavaksi laitokseksi. Koulutamme erikoislääkäreitä patologian, kliinisen kemian, kliinisen hematologian ja kliinisen mikrobiologian erikoisaloilla.

Teemme mielellämme yhteistyötä opinnäytetöiden osalta. Fimlabin toimintaa ja kehitystä tukevia eri alojen opinnäytetyöaiheita määritellään tilannekohtaisesti yhdessä opiskelijan kanssa.

 

  • Ilmapiiri oli todella vastaanottava ja kannustava, opiskelijana oli todella tervetullut olo, niin työpisteillä kuin kahvihuoneessakin.
  • Henkilökunta oli kiinnostunut oppimisestani ja vastaili hyvin kaikkiin kysymyksiin, opiskelijavastaava kävi useamman kerran kysymässä kuulumisia, ja työpisteillä pääsi tekemään paljon itse.”
  • Harjoittelujakso oli kokonaisuudessaan onnistunut ja yksiköstä jäi myönteinen kuva – teille olisi kiva tulla töihin.
  • Mukavaa oli, että opiskelijan annettiin itse tehdä kaikkia työvaiheita ja ohjaajat antoivat sopivasti ”tilaa” opiskelijalle.
  • Kahden viikon jakso oli hyvin organisoitu kahteen eri työpisteeseen, molemmista ehti viikossa oppia keskeiset asiat.

 


Kuulostaako sinun työpaikaltasi?