ADRENOKORTIKOTROPIN-TEST (ACTH-TEST)

Den behandlande enheten bokar en tid åt dig för ACTH-testet.

I ACTH-testet undersöks binjurebarkens funktion. ACTH är ett hormon som frigörs från hypofysen och som stimulerar binjurebarkens funktion. Under testet får du ACTH och man undersöker hur kortisolhalten, som binjurarna utsöndrar, stiger i blodet.

Kortisonläkemedel påverkar testresultatet

Den behandlande läkaren ger dig anvisningar om eventuella avbrott i din medicinering före undersökningen. I mån av möjlighet bör man undvika läkemedel. I synnerhet kortisonläkemedel stör tolkningen av undersökningen så därför ska du inte ta kortisonläkemedel på kvällen före ACTH-testet eller på morgonen före undersökningen.

Att äta och dricka

På morgonen före undersökningen kan du äta och dricka normalt.

Ta också dina läkemedel som läkaren har ordinerat (förutom kortison).

Alkohol påverkar testresultatet

Rekommendationen är att inte använda alkohol under ett dygn före testet.

Belastning påverkar testresultatet

Undvik ansträngning som förorsakar svettning under ett dygn före testet.

Psykisk belastning kan påverka resultatet. Om du lider av stress, depression eller dylikt, bör du meddela detta till laboratorieskötaren som tar blodproven.

Blodprov

I början av testet tar man ett blodprov och ger dig ACTH som en injektion i muskeln. Därefter tas nya blodprover om 30 och 60 minuter. Hos barn tas proverna antingen om 30 och 60 minuter (mini-ACTH) eller om 60 och 120 minuter.

Under undersökningen bör du befinna dig på polikliniken eller på avdelningen.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

Om du inte kan komma på testet under tidpunkten i fråga, meddela din behandlande enhet om avbokning av tiden.

 

ADRENOKORTIKOTROPIINIKOE (ACTH-KOE), RUOTSINKIELINEN (ADRENOKORTIKOTROPIN-TEST (ACTH-TEST)