ALBUMIN FRÅN NATTURIN

Syftet med undersökningen är att konstatera en möjlig begynnande njurskada i tid och på ett tillförlitligt sätt. I testet undersöks hur mycket protein (albumin) som utsöndras under nattvilan. Belastning ökar utsöndringen och ger falska förhöjda resultat.

Att förbereda sig för undersökningen

Samla inte in urin under menstruationen. Börja insamlingen först två dygn efter den synliga blödningen. Om du har en akut urinvägsinfektion, bör du påbörja insamlingen först när läkaren har konstaterat att infektionen har gått över. Under undersökningen får man inte använda alkohol. Efter klockan 18 rekommenderas att man endast rör på sig i lugn takt.

Insamling av urin

Töm urinblåsan som vanligt när du går och lägger dig. Denna urin samlas inte in. Anteckna tiden med en minuts noggrannhet, den här tiden påbörjades insamlingen.

____/____20___kl.____:___

Samla in urin som har bildats under nattvilan i uppsamlingskärlet från och med detta klockslag. Insamlingen bör pågå minst 6 timmar.

Urinera i uppsamlingskärlet en sista gång när du stiger upp följande morgon. Insamlingen avslutas här. Anteckna tiden när insamlingen avslutas med en minuts noggrannhet:

____/____20 ___kl.___:___

Namnlappen är viktig för att identifiera provet

Klistra en etikett på sidan av uppsamlingskärlet och skriv på etiketten

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • tiderna när du påbörjade och avslutade insamlingen (datum, klockslag med en minuts noggrannhet)

Förvara kallt

I mån av möjlighet, bör du förvara uppsamlingskärlen kallt (+2 ºC – +8 ºC) under insamlingen och efter den. Vid behov kan provet förvaras en vecka i kylskåpet.

Lämna in uppsamlingskärlet snarast möjligt till laboratoriet för att undersökas.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

 

 

 

ALBUMIINI YÖKERÄYSVIRTSASTA, RUOTSINKIELINEN (ALBUMIN FRÅN NATTURIN)