FÖRHÅLLANDET MELLAN ALBUMIN OCH KREATININ I URINEN

 

Undersökningen görs för screening av diabetisk nefropati. I testet mäts förhållandet mellan protein (albumin) som utsöndras i urin, och kreatinin.

Att förbereda sig för undersökningen

Provet rekommenderas att tas av den första urinen på morgonen.

Fysisk ansträngning kan öka proteinutsöndringen. Undvik därför ansträngning kvällen före provtagningen. Ta inte provet under menstruationen. Börja insamlingen först två dygn efter den synliga blödningen.

Om du har en akut urinvägsinfektion, bör du ta provet efter att infektionen har gått över.

Provtagning

Tvätta händerna noggrant.

Öppna locket på provtagningsburken. Rör inte insidan av burken.

Urinera först lite i toaletten. Avbryt inte urinstrålen. Fyll sedan 2/3 av provtagningsburken med urin. Resten av urinen kan du låta rinna ner i toaletten.

Stäng locket ordentligt. Placera burken på bordet och ta bort etiketten från locket. Öppna inte korken på provröret. Tryck provröret som med korken före mot nålen på provtagningsburken, ända ner till bottnen tills urin strålar in i röret.  Vänta tills röret fylls.

Släng provtagningsburken i sopkärlet.

Förvaring

Förvara provröret i rumstemperatur (max 2 dagar) eller i kylskåpet. Provet kan förvaras 6 dagar i kylskåpet och får inte frysas.

Lämna in provet snarast möjligt till laboratoriet.

Mer information

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

 

ALBUMIININ JA KREATINIININ SUHDE VIRTSASTA, RUOTSINKIELINEN (FÖRHÅLLANDET MELLAN ALBUMIN OCH KREATININ I URINEN)