CHLAMYDIA TRACHOMATIS OCH NEISSERIA GONORRHOEAE, NUKLEINSYRA (KVAL) FRÅN URIN

Med provet undersöks vad som eventuellt förorsakar infektionerna Chlamydia trachomatis och Neisseria. För att få ett tillförlitligt provresultat bör det ha gått minst 5 dygn efter att man har exponerats (haft oskyddat sex) när man tar provet.

Provtagning

Ta provet när det har gått minst två timmar sedan du urinerade. Tvätta inte underlivet före provtagningen.

Som prov tar man 50 ml av den första urinen i en ren provtagningsburk som inte innehåller konserveringsmedel. Resten av urinen kan du låta rinna ner i toaletten.

Öppna korken på provröret. I provröret finns det en lösning som inte får hällas bort. Ta urin från provtagningsburken med en pipett som medföljer i provförpackningen och fyll provröret tills vätskeytan är i mitten av det markerade fönstret. Obs! Man får inte fylla röret för mycket. Stäng korken ordentligt. Vänd röret upp och ner 5 gånger. Se bildinstruktionerna som finns i provförpackningen.

Lämna in röret snarast möjligt till laboratoriet för att undersökas. Provet kan förvaras i rumstemperatur.

Namnlappen är viktig för att identifiera provet

Klistra en etikett på provröret, och skriv på etiketten:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • provtagningsdatum

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) VIRTSASTA, RUOTSINKIELINEN (CHLAMYDIA TRACHOMATIS OCH NEISSERIA GONORRHOEAE, NUKLEINSYRA (KVAL) FRÅN URIN)