DEXAMETASONTEST

Med dexametasontestet undersöks hypofysens och binjurebarkens funktion. I provet följs kortisolhalten i blodet upp efter att man har fått dexametason.

Dexametason fås på recept eller som ett läkemedel av vårdenheten som begärt undersökningen. Laboratoriet ger inte ut läkemedlet.

Läkemedel påverkar testresultatet

Under veckan före dexametasontestet kan du använda de läkemedel som din behandlande läkare har ordinerat. Dessa är ofta läkemedel som har ordinerats av sjukhusets invärtesläkare eller barnläkare.

Alkohol påverkar testresultatet

Rekommendationen är att inte använda alkohol under ett dygn före testet.

Belastning påverkar testresultatet

Undvik ansträngning som förorsakar svettning under ett dygn före testet.

Psykisk belastning kan också påverka resultatet. Om du lider av stress, depression eller dylikt, bör du nämna detta för laboratorieskötaren som tar blodproven.

Att utföra testet

Vårdenheten ger dig anvisningar om att ta läkemedlet (dexametasontabletterna) på kvällen klockan 23. Följande dag kl. 7 – 9 (i första hand kl. 8) tas ett blodprov.

Du bör boka en tid för blodprovet.

Blodprov

Blodprovet tas mellan kl. 7 och 9 på morgonen, i första hand kl. 8.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

 

DEKSAMETASONIKOE, RUOTSINKIELINEN (DEXAMETASONTEST)