DELTA-AMINOLEVULINAT FRÅN NATTURIN

 

Mest poryfyriner och förstadier till dem utsöndras under natten och därför görs insamlingen från natturin. På grund av begränsad hållbarhet för provet, bör man inte göra insamlingen före söckenhelger eller veckoslut.

B-vitaminer och preparat som innehåller b-vitaminer stör bestämningen. Man bör undvika att använda b-vitaminer 10 dygn före undersökningen och även avbryta användningen av andra vitaminpreparat 3 dygn före undersökningen.

Förändringar i urinen under förvaringen

Det sker förändringar i urinen under förvaringen. Förändringarna beror på kemiska faktorer och bakteriernas inverkan. Stäng därför noggrant uppsamlingskärlet under insamlingen och efter att den har avslutats. Skydda uppsamlingskärlet mot ljus och förvara det svalt (+2 ºC – +8 ºC).

Att påbörja insamlingen

Töm urinblåsan som vanligt när du går och lägger dig. Denna urin samlas inte in. Anteckna tiden med en minuts noggrannhet, den här tiden påbörjades insamlingen.

____/____20___kl.____:____

Samla in all urin som bildas efter detta i uppsamlingskärlet. Fortsätt samla i ett annat uppsamlingskärl om ett kärl inte räcker till. Insamlingen bör pågå minst 6 timmar.

Att avsluta insamlingen

Töm blåsan genast efter att du har vaknat. Denna urin är den sista som samlas in. Insamlingen avslutas här. Anteckna tiden för när insamlingen avslutas med en minuts noggrannhet.

____/____20____kl.____:_____

Torka utsidan av uppsamlingskärlet.

Namnlappen är viktig för att identifiera provet

Klistra en etikett på sidan av uppsamlingskärlet, och skriv på etiketten:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • tiderna när du påbörjade och avslutade insamlingen (datum, klockslag med en minuts noggrannhet). Förvara uppsamlingskärlet enligt anvisningarna som gavs tidigare, svalt och skyddat för ljus.

Lämna in uppsamlingskärlet till laboratoriet samma dag som insamlingen avslutades.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

 

DELTA-AMINOLEVULINAATTI YÖVIRTSASTA, RUOTSINKIELINEN (DELTA-AMINOLEVULINAT FRÅN NATTURIN)