GLUKAGONTEST (BUKSPOTTKÖRTELNS INSULINPRODUKTION)

 

Den behandlande enheten bokar en tid åt dig för glukagontestet. Syftet med glukagontestet är att utreda bukspottkörtelns insulinproduktion.

Ätande påverkar testresultatet

Ät inget från och med kl. 20 kvällen före testet. Du får dricka vatten. På morgonen före undersökningen kan du dricka ett glas vatten.

Alkohol påverkar testresultatet

Rekommendationen är att inte använda alkohol under ett dygn före testet.

Belastning påverkar testresultatet

Undvik ansträngning som förorsakar svettning under ett dygn före testet.

Injicera insulin

Om du använder insulin, injicera insulinet på morgonen före testet och ät frukost som normalt.

Blodprov

I början av testet tar man ett blodprov och ger dig glukagon som en injektion. Ett nytt blodprov tas om 6 minuter.

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

Om du inte kan komma på testet under tidpunkten i fråga, meddela om avbokning till din behandlande enhet.

 

 

GLUKAGONIKOE (HAIMAN INSULIININ TUOTANTO), RUOTSINKIELINEN (GLUKAGONTEST)