HELICOBACTER PYLORI- ANTIGENTEST FRÅN AVFÖRING

Med avföringsprovet undersöks antigenen Helicobacter pylori för att påvisa en H. pylori-infektion eller för att konstatera en framgångsrik utrotning av H. pylori.

Provtagning

Undersökning av Helicobacter pylori-infektion. Provet bör tas tidigast två veckor efter avslutad antibiotikabehandling eller användning av protonpumpshämmare. Provet bör tas från fast avföring, inte diarré.

Undersökning av framgångsrik utrotning av Helicobacter pylori: Provet bör tas tidigast fyra veckor efter avslutad behandling. Provet bör tas från fast avföring, inte diarré.

Släpp avföring på ett lämpligt underlag, varifrån du kan ta provet. Sätt cirka en tesked avföring i avföringsprovtagningsburken. Stäng korken på avföringsprovtagningsburken noggrant.

Namnlappen är viktig för att identifiera provet

Klistra en etikett på provtagningsburken, och skriv på etiketten:

  • ditt namn
  • din personbeteckning
  • provtagningsdatum

Efter provtagningen bör du sätta provtagningsburken i en plastpåse som du sluter tätt. Provet bör lämnas in till laboratoriet snarast möjligt, senast följande dag efter provtagningen. Provet bör förvaras i kylskåpstemperatur.

Medicinering

Berätta för din läkare om du två veckor innan den planerade provtagningen har använt något av dessa: antibiotikamedicinering, protonpompshämmare eller vismutpreparat. Som protonpumpshämmare räknas: Omepratsol, Pantopratsol, Lansopratsol, Raberpratsol och Esomepratsol.

 

Ytterligare uppgifter

Mer information ges av Fimlab Laboratoriot Oy:s kundrådgivning, tfn (03) 311 74445 vardagar kl. 8.00 – 16.00 eller av kundrådgivningen för Österbottens område, tfn (06) 213 1626 vardagar kl. 7.00 – 15.00.

 

 

HELICOBACTER PYLORI- ANTIGEENIN TESTAUS ULOSTEESTA, RUOTSINKIELINEN (HELICOBACTER PYLORI- ANTIGENTEST FRÅN AVFÖRING)