GUKUSANYA IKIZAMI CY’UMUSARANI, IKIZAMI CY’INDYANYI

Ikizami gisuzumwa mo indyanyi na ova.

Gukusanya ikizami

Shyira umusarani mu gapfunyika gasa neza.
Kusanya ikizami mu gapfunyika ka 10 ml gahifte 10% ya formalin.
Niba umusarani wawe woroshye (impiswi), kusanya akayiko k’icyayi 1 k’ikizami mu gapfunyika maze uvange neza. CYANGWA
Kusanya ½ cy’akayiko k’icyayi k’ikizami mu gapfunyika maze uvange neza. Funga neza ukomeze umufuniko w’agapfunyika.

Shyira ikirango ku kizami

Shyiraho ikirango ku gapfunyika n’impombo ho amazina yawe
Nomero yawe y’ubwiteganyirize
itariki y’ikusanya

Fata neza kandi ubike neza ikizami

Bika agapfunyika mu gakapu ka purasitike. Uhoshobora kubika ikizami muri firigo iminsi itatu. Tanga ibizami kuri raboratwari.

Ibindi bisobanuro

Ku bindi bisobanuro turagusabye vugana n’ushinzwe abakiriya wa Fimlab Laboratoriot Oy, terefoni +358 3 311 74445 mu mibyizi guhera 8.00 kugeza 16.00.

PARASIITIT ULOSTEESTA, KINYAWRUANDAN KIELINEN (GUKUSANYA IKIZAMI CY’UMUSARANI, IKIZAMI CY’INDYANYI)