VIRTSANÄYTE KUVAOHJE, TYTÖT RUOTSINKIELINEN (ANVISNING FÖR URINPROVGIVNING FÖR FLICKOR)