Takaisin ylös

Tiedote: Sairaanhoitopiirit lähtevät selvittämään laboratoriotoimintojensa yhdistämistä

02.11.2018

Julkisten laboratorioiden toimintaympäristöjen muutos on saanut sairaanhoitopiirit tutkimaan nykyisiä laboratoriotoimintojansa ja niiden yhdistämistä.

Fimlabin ja NordLabin omistajina olevat sairaanhoitopiirit sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suunnittelevat käynnistävänsä selvityksen laboratoriotoimintaa koskevasta laajasta yritysjärjestelystä. Myös ISLAB-liikelaitoskuntayhtymä arvioi osallistumistaan tähän selvitykseen. Päätökset selvityksen aloittamisesta tehdään marraskuun aikana.

Tarkoituksena on selvittää, voidaanko laboratoriotoiminnot organisoida yhteen osakeyhtiöön, joka tuottaa julkisen terveydenhuollon edellyttämiä palveluja sidosyksikköasemassa kaikille omistajilleen. Organisaatioiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 300 miljoonaa euroa ja niiden toiminta-alueella on noin kolmen miljoonan asukkaan väestöpohja.

Käynnistyvän laboratorioyhteistyön päämääränä on julkisen terveydenhuollon, erityisesti akuuttihoidon ja erikoissairaanhoidon, tarvitsemien laboratoriopalveluiden kustannustehokkuuden parantaminen sekä kotimaisen laboratoriotoiminnan kehitysedellytysten, palveluiden saatavuuden ja tarvittavien osaamisresurssien turvaaminen. Yhtiömuotoinen yhteistyö mahdollistaisi laboratorioiden tuottavuuden ja kustannustehokkuuden kehittämisen muun muassa päällekkäisyyksiä karsimalla ja tehostamalla investointien käyttöä. Oleellista on myös keskussairaalalaboratorioiden ylläpitämien laajojen palveluvalmiuksien ja kapasiteetin käyttöasteen optimointi.

Mahdollinen yritysjärjestely tässä mittaluokassa edellyttää keskeisten hyötyjen ja mahdollisten haittojen selvittämistä sairaanhoitopiirien päätöksenteon perustaksi. Selvityksen on tarkoitus käynnistyä marraskuun aikana ja sen odotetaan valmistuvan maaliskuun 2019 loppuun mennessä.