Takaisin ylös

Fimlabin hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio on aloittanut toimintansa

03.09.2019

Aiemmin Veripalvelussa toiminut Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio on aloittanut toimintansa osana Fimlabia 1.9.2019. Fimlab jatkaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Laboratorion liikkeenluovutuksella turvataan Veripalvelussa pitkään toimineen laboratorion jatkuvuus ja kehittyminen potilashoidon tukena. Tutkimusten hyvästä saatavuudesta ja korkeasta laadusta pidetään kiinni myös jatkossa.

Siirto turvaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen

Muutoksella turvataan toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen. Siihen Fimlab isona toimijana tarjoaa erinomaisen alustan.

Muuttuva toimintaympäristö on pienentänyt Veripalvelun roolia veren hyytymishäiriöiden hoitoketjussa. Veripalvelussa ei esimerkiksi enää valmisteta hyytymislääkkeitä, joiden käytön tukeen ja laadunvarmistukseen laboratoriota aiemmin tarvittiin. Yliopistosairaalat ovat ottaneet päävastuun hyytymishäiriöpotilaiden diagnostiikasta ja hoidosta.

- Turvaamme tällä tavoin Veripalvelussa hyvin hoidettujen laboratoriotutkimusten tulevaisuuden. Hyytymislaboratoriomme saa hyvän uuden kodin Fimlabista, joka isona, sairaaloita lähellä olevana toimijana pystyy meitä paremmin huolehtimaan juuri tämän toiminnan jatkuvuudesta ja kehittämisestä. Uskon vahvasti, että tämä muutos parantaa laboratorion toimintaedellytyksiä ja koituu hyödyksi asiakkaillemme ja potilaille, Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä toteaa.

Hyytymishäiriöiden korkealaatuinen diagnostiikka ja hoito edellyttävät kiinteää ja päivittäistä yhteistyötä laboratorion ja potilaita hoitavien lääkäreiden kanssa. Fimlab saa liiketoimintakaupan myötä täydennettyä potilaiden hoidon kannalta tärkeää erityisaluetta. Veripalvelusta liiketoimintakaupan myötä siirtyvä vahva erityisosaaminen takaa jatkossakin laadukkaat hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset. Fimlab saa Veripalvelulta osaamista, jonka kehittäminen omin voimin vaatisi monen vuoden pitkäjänteistä työtä.

- Veripalvelun viitoittamalla tiellä on helppo jatkaa diagnostiikan kehittämistä. Toimimme lähellä hoitavia lääkäreitä, joten voimme entistä paremmin ottaa huomioon hoitoyksiköiden tarpeet. Voimme myös tarvittaessa tarjota laajalle laboratorioyhteistyöverkostollemme asiantuntijapalveluita esimerkiksi päivystyksellisten tutkimusten ylläpitoa varten, sanoo Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen.

Palvelut ammattilaisille

Ammattilaisille suunnattu ohjeistus löytyy Fimlabin verkkosivuilta osoitteesta www.fimlab.fi/hemostaasitutkimukset.
Ohjeistusta päivitetään, joten on aina hyvä tarkistaa tuorein ohje.


Yhteystietomme:
Fimlab Laboratoriot Oy
Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio
Kivihaantie 7
B1/Jakelu
00310 Helsinki

044 472 8393, avoinna ma - to 7 - 18, pe 7 - 16

 
Päivystysajan yhteystiedot löytyvät ohjekirjasta