Fimlab noudattaa toiminnassaan hyviä alan käytäntöjä ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja huolellisesti ja tietoturvallisesti tietosuojalainsäädännön ja muun sääntelyn vaatimukset huomioon ottaen. Jotta Fimlab voi tuottaa palveluja asiakkailleen, tallentaa Fimlab heistä tarvittavat perustiedot sekä asiakassuhteen hoitamisesta syntyneet tiedot.

Lisätietoja Fimlabin asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä löytyy Fimlabin tietosuojaselosteista (ks.alla).

Fimlabin tietosuojavastaava Satu Saloranta tietosuoja@fimlab.fi, p. 03 311 75259

Asiakasrekisteri

Ajanvarausrekisteri

Joukkoseulonnan rekisteri

Kliinisen fysiologian rekisteri

Laboratoriorekisteri

Markkinointirekisteri

Palauterekisteri

Tallentavan kameravalvonnan rekisteri

Tieteellisten tutkimuspalveluiden rekisteri

Vierailijahallinnan rekisteri

Vierianalytiikan rekisteri