Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland och Österbotten: Produktionsavbrott i underleverantörlaboratoriet av undersökningen 2137 S -CK-ls Kreatinkinas, isoenzymer p.g.a problem med tillgänglighet av reagenser

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjanmaa: Tuotantokatkos alihankintalaboratoriossa reagenssien saannin vuoksi tutkimuksella 2137 S -CK-Is, Kreatiinikinaasi, isoentsyymit

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Viiterajamuutos tutkimuksessa U -AlbKre 24.3.2022 alkaen

Innehållet i undersökningen av DPYD-genen utvidgas

DPYD-geenin tutkimuksen sisältö laajenee

E-GlyHem-undersökning avslutas fr.o.m. 1.4.2022

Glyserolihemolyysikoe-tutkimus lopetetaan 1.4.2022 alkaen

Pirkanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme: Muutos MRSA-näytteenottoputken ulkonäössä – Huomio: Sekaannuksen riski eSwab-putken kanssa

Fimlab: Ändringar i provtagningsrör och tillbehör för urinprovtagning fr.o.m. 14.3.2022

Fimlab: Muutoksia näytteenottoputkissa ja virtsanäytteenottotarvikkeissa 14.3.2022 alkaen

Kanta-Häme ja Pirkanmaa: Virtsan partikkelien erittelylaskenta (U-Diffi) lopetetaan 1.3.2022 alkaen

Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja
Päijät-Häme: AllTest -tuotteiden saatavuusongelma

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Muutoksia kemian alihankittavissa tutkimuksissa 15.2.2022 alkaen

Undersökningsresultat som ska ringas från Fimlab diagnostik (specialområden kemi, hematologi och mikrobiologi)

Fimlabin analytiikasta (erikoisalat kemia, hematologia ja mikrobiologia) tilaajalle soitettavat tulokset

Kanta-Häme: Käyttökatkoja Fimlabin palveluissa lauantaina 29.1.2022

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme: Kuntaliiton nimikkeistössä patologiaa koskevia nimikemuutoksia (erityisesti Ts-PAD-1 ja Ts-PAD-3)