Lopetettavia sytologian ja hematologian tutkimuksia

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Päijät-Häme: Tarkennuksia WebFimlabin vastausten katseluun 3.10.2023 alkaen

Päijät-Häme: Harvinaiset, tutkimusluettelon ulkopuoliset tutkimukset – uusia nimikkeitä käyttöön 2.10.2023 alkaen

Päijät-Häme: Muutoksia hyvinvointialueen pika-analytiikkaan 25.9.2023 alkaen

Ulosteen bakteeridiagnostiikka uudistuu 10.10.2023 – Tutkimuspyynnöt ja näyteastia muuttuvat

Fimlab ottaa isoja askeleita vastuullisuudessa

Päijät-Häme: Muutoksia genetiikan tutkimusten tilausnimikkeisiin Lifecare-järjestelmässä 20.9.2023 alkaen

Ensisijainen näytteenottoputki muuttuu (9877 -RBaktNhO, 20956 -RVirNhO)

Cobas h 232 Cardiac -näyteruiskun saatavuusongelma

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi ja Päijät-Häme: Muutoksia huumausaineanalytiikassa 13.9.2023 alkaen

Muutoksia JC-viruksen vasta-ainetutkimuksen pyyntökäytännöissä 31.8.2023 alkaen

Tutkimus 2472 -BopeVi lopetetaan

Tuotantokatkos alihankittavassa tutkimuksessa 3966 S -ICTP