Österbotten: Ändring i svarssättet av joniserat kalcium fr.o.m. 11.12.2023

Pohjanmaa: Muutos ionisoidun kalsiumin vastaustavassa 11.12.2023 alkaen

Österbotten: Fr.o.m. 1.12.2023 utförs 3326 -StpnAg undersökningen endast under mikrobiologilaboratoriets öppethållningstider

Pohjanmaa: Tutkimusta 3326 -StpnAg tehdään ainoastaan mikrobiologian laboratorion aukioloaikoina 1.12.2023 alkaen

Österbotten: Ändringar i beställningsbeteckningarna för genetikundersökningar fr.o.m. 29.11.2023

Pohjanmaa: Muutoksia genetiikan tutkimusten tilausnimikkeisiin 29.11.2023 alkaen

Akutpolikliniken vid Vasa centralsjukhus: Strukturen och provtagningsrör för undersökningen Li-Spektri ändras 22.11.2023

Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikka: Li-Spektri tutkimuksessa rakenne- ja näyteastiamuutos 22.11.2023

Österbotten: Undersökningsnamnet och nummer ändrar för snabbtesterna 4464 B-TnT-O och 3939 P-tkFIDDO fr.o.m 22.11.2023

Pohjanmaa: Pikatestien 4464 B-TnT-O ja 3939 P-tkFIDDO tutkimusnimi ja numero muuttuvat 22.11.2023 alkaen

Inledning av corona- och influensaepidemiperioden, rekommenderade undersökningar och provkärl

Korona- ja influenssaepidemiakauden käynnistyminen, suositeltavat tutkimukset ja näyteastiat

Österbotten: Ändringar i diagnostiken av korona, influensa och RSV fr.o.m. 16.11.2023

Pohjanmaa: Muutoksia korona-, influenssa- ja RSV-diagnostiikassa 16.11.2023 alkaen

Pohjanmaa: Pietarsaaren laboratorio suljetaan aikaisemmin perjantaina 10.11.2023 // Österbotten: Jakobstads laboratorium stänger tidigare fredagen den 10.11.2023

Möjliga svarsfördröjningar av genetikundersökningar

Genetiikan tutkimuksissa mahdollisesti vastausviivettä

Pietarsaaren laboratorio suljetaan aiemmin perjantaina 10.11.2023 // Jakobstads laboratorium stänger tidigare fredagen den 10.11.2023