Undersökningar som används sällan avslutas 28.5.2024

Harvoin käytettyjä tutkimuksia lopetetaan 28.5.2024

Österbotten: 23052 Li-MikrNhO undersökningen flyttas till My+ mikrobiologia programmet 21.5.2024 – ändringar i svarsformaten

Pohjanmaa: Tutkimus 23052 Li-MikrNhO siirtyy My+ Mikrobiologia -järjestelmään 21.5.2024 – muutoksia vastausmuodoissa

Österbotten: Färgning av 3491 Pu-BaktVi -prover avslutas fr.o.m 20.5.2024

Pohjanmaa: 3491 Pu-BaktVi1-näytteiden värjääminen lopetetaan 20.5.2024 alkaen

Österbotten: Återkallelse av Klessidra 2.0 Blue formalinsäkerhetsburk LOT 23286

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pohjanmaa: Klessidra 2.0 Blue formaliiniturvapurkki LOT 23286 erän takaisinveto

Urvalet av genetikundersökningar harmoniseras 15.5.2024

Genetiikan tutkimusvalikoimaa yhtenäistetään 15.5.2024

Österbotten: Reducering av verksamheten och öppethållningstiderna vid provtagningspunkterna under sommaren 2024

Korta avbrott i Fimlabs system 14.5.2024 kl. 22.00–00.00

Lyhyitä katkoksia Fimlabin järjestelmissä 14.5.2024 klo 22.00–00.00

Österbotten: Screeningen av blododlingsprover i Jakobstad flyttas till Vasa fr.o.m. 15.5.2024 – undersökningsbegäran och blododlingsflaskorna byts ut

Pohjanmaa: Pietarsaaren veriviljelyseulonta siirtyy Vaasaan 15.5.2024 alkaen – tutkimuspyyntö ja veriviljelypullot vaihtuvat

Vasa centralsjukhus: Ändringar i provtagningen av blododlingar på bäddavdelningar fr.o.m 15.5.2024

Vaasan keskussairaala: Muutoksia veriviljelyjen näytteenotossa vuodeosastoilla 15.5.2024 alkaen

Österbotten: Reducering av verksamheten och öppethållningstiderna vid provtagningspunkterna under sommaren 2024