Österbotten: Ändringar i kemiundersökningar fr.o.m. 30.9.2021

Pohjanmaa: Muutoksia kemian tutkimuksissa 30.9.2021

Selkämeren laboratorion uudet aukioloajat 1.10.2021 alkaen / Bottenhavets laboratoriums öppethållningstider fr.o.m 1.10.2021

Fimlab huolehtii kattavasti suolistosyövän seulonnasta kokonaispalveluna

Käyttökatkoja Fimlabin palveluissa lauantaina 18.9.

Serviceavbrott i Fimlabs tjänster lördag 18.9.

Muutoksia tutkimusvalikoimaan Vaasanpuistikon näytteenottokeskuksessa / Förändringar i undersökningsutbudet vid Vasaesplanadens provtagningscentral

Österbotten: Ändringar i SHBG- och testosteronundersökningarna 22.9.2021

Pohjanmaa: Muutoksia SHBG- ja testosteronitutkimuksissa 22.9.2021

Paperiset laboratoriotutkimuslähetteet / Laboratorieremisser i pappersformat

Ohjaava ajanvaraus tukee laboratoriokäyntiin valmistautumisessa

Ändring till patientanvisningen för dU-Ca 2011 fr.o.m. 22.7.2021

Muutos tutkimuksen dU-Ca 2011 potilasohjeeseen 22.7.2021 alkaen

Produktionsavbrott av kemiska undersökningar i underleverantörlaboratoriet

Tuotantokatkos alihankittavissa kemian tutkimuksissa

Ändringar i barns referensvärden för undersökningarna 6367 P -LH och 6368 P -FSH

Muutoksia lasten viitearvoissa tutkimuksilla 6367 P -LH ja 6368 P -FSH

Puhelinnumero vaihtuu / Telefonnummer ändras