Österbotten: Anmälan till Fimlabs provtagning sker i fortsättningen med självbetjäningsautomat

Pohjanmaa: Fimlabin näytteenottoon ilmoittaudutaan jatkossa itseilmoittautumisautomaatilla

Ändringar i analys av Hud antikroppar fr.o.m. 21.04.2021

Muutoksia Iho-vasta-aineiden tutkimuksissa 21.04.2021 alkaen

Förändringar i likvor undersökningar fr.o.m. 21.4.2021

Muutoksia selkäydinnesteen tutkimuksissa 21.4.2021 alkaen

Förändringar i punktionsvätskornas cellundersökning fr.o.m. 21.4.2021

Muutoksia punktionesteiden solututkimuksissa 21.4.2021 alkaen

Förändringar i peritonealdialysvätskornas cellundersökning 21.4.2021

Muutoksia peritoneaalidialyysinesteen solututkimuksessa 21.4.2021

Ändrade metoder och referensvärden i köptjänstens mikrobiologiska undersökningar

Menetelmä- ja viitearvomuutoksia alihankittavissa mikrobiologian tutkimuksissa

Ändringar i provtagningsdagar av IGRA-undersökningar vecka 13 och 19

Muutoksia IGRA-tutkimusten näytteenottopäivissä viikoilla 13 ja 19

Analys av folat i serum (fS-Folaat 1416) ersätter analys av folat i röda blodceller (fE-Folaat 1414) från 26.3.2021