Näytekuljetusten aikataulut muuttuvat Pohjanmaalla 1.1.2021 alkaen

Ändringar i blodgasundersökningar

Muutoksia verikaasututkimuksissa

Svarsgivning via textmeddelande tas i bruk fr.o.m. 23.11.2020 i Vasa-området för undersökningen 6466 –CV19NhO

Tekstiviestivastaus otetaan käyttöön 23.11.2020 Vaasan alueella tutkimukselle 6466 –CV19NhO

I samband med att Fimlab harmoniserar verksamheten, blir det förändringar i var undersökningen utförs

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Fimlab gör sin verksamhet mera enhetlig genom att ändra undersökningarnas analyseringsställe

Muutoksia tutkimusten tekopaikoissa Fimlabin yhdenmukaistaessa toimintaansa

Det görs inga andra NhO-undersökningar från COVID-proven

Vi slutar göra Herpes simplex virus antigenbestämning fr.o.m. 28.10.2020

Herpes simplex viruksen antigeeninosoitustutkimus poistuu käytöstä 28.10.2020

COVID-19-näytteistä ei tehdä muita NhO-tutkimuksia

DPYD-geenin tutkimusten sisältö laajenee ja tilauskäytännöt muuttuvat 20.10.

Komplementterande undersökningar är på pausen

Komplementtitutkimukset tauolla