Tulosta

Tutkimus:
DNA, virtaussytometria, kudos

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
4.10.2017

4041 • Ts-DNAFc

Johdanto

Tutkimuksessa mitataan DNA-määrää solu tumassa. Solusykli voidaan jakaa G0/G1- (lepovaihe), S- (synteesivaihe) ja G2/M-vaiheisiin (jakautuva solu). Solun jakaantumisen häiriintyessä (esim. syöpäsolu) tuman DNA-määrä eroaa normaalista (aneuploidia). DNA-aneuploidia viittaa solujen maligniteettiin, ja sitä voidaan käyttää myös kasvainsolujen pahanlaatuisuusluokitteluun ennusteellisena tekijänä.  

Tiedustelut

Virtaussytometria, puh. 311 76535

Näytteenotosta ja lähettämisestä on sovittava etukäteen hematologian laboratorion kanssa.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Näytteestä ilmoitettava virtaussytometrian laboratorioon (numero yllä) ennen näytteenottoa.

Näyteastia

EDTA-putki 5/3 ml (luuydin, veri)

RPMI-elatusaineputki eli ns. kromosomiputki (harjanäytteet ja kudosnäytteet)

Näyte

3 ml EDTA-verta, 1-2 ml luuydinaspiraattia

Harjanäyteessä harjan pää katkaistaan niin että harja on elatusaineessa

Kudospala elatusaineessa

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Näyte tulee toimittaa laboratorioon huoneenlämmössä mahdollisimman nopeasti saman päivän aikana. Näyte pyritään käsittelemään samana päivänä.  

Menetelmä

Virtaussytometria

Tulos valmiina

1-2 arkipäivää

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaa lyhyt lausuntomuotoinen vastaus.