Tulosta

Tutkimus:
ASAT/TROMBOSYYTIT -INDEKSI

Luokitus:
Kemia

Päivitetty:
25.5.2021

21758 • Pt-APRI

Sisältää tutkimukset P -ASAT ja B -PVK

Johdanto

Pt-APRI (aspartate aminotransferase to platelet ratio index) on merkittävän maksafibroosin/kirroosin todennäköisyyttä kuvastava laskennallinen indeksi, joka määritetään kaavalla (P-ASAT-tulos / P-ASAT-viiteyläraja)*100 / B-Trom-tulos. Koska tutkimus B -Trom ei ole erikseen tilattavissa, tarvitaan indeksiä varten B -PVK. Vastauksina raportoidaan sekä Pt-APRI että P -ASAT ja B -PVK.

Indikaatiot

Merkittävän maksafibroosin ja -kirroosin seulonta tai todennäköisyyden arviointi mm. virushepatiittien yhteydessä.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pt-APRI -pyyntö luo laskennassa tarvittavat ASAT- ja PVK-tutkimukset.

Näyteastia

P -ASAT: Litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml

B -PVK: EDTA-putki (K2) 5/3 ml

Näyte

P -ASAT: 1 ml (vähintään 0.5 ml) hemolysoitumatonta plasmaa.

B -PVK: 3 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

P -ASAT: Geelin päältä eroteltu näyte säilyy viikon jääkaappilämpötilassa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

B -PVK: Näyte säilyy huoneenlämmössä 12 h ja jääkaappilämpötilassa 2 vrk.

Menetelmä

P -ASAT: Kineettinen mittaus IFCC:n suosituksen mukaan.

B -PVK: Automatisoitu solulaskenta. Tarvittaessa B -Leuk ja B -Trom kammiolaskennalla ja B -HKR hematokriittilingolla.

Tulos valmiina

Tehdään päivittäin.

Viiteväli

Aikuiset alle 0.5

Tulkinta

ASAT/trombosyytit -indeksin tulkintarajat

alle 0.5 merkittävä maksafibroosi/kirroosi on epätodennäköinen
0.5 – 1.5      harmaa alue, määrittelemätön merkitys
yli 1.5 merkittävä maksafibroosi/kirroosi on todennäköinen

Mitä pienempi indeksi, sitä suurempi on negatiivinen ennustearvo. Positiivinen ennustearvo suurenee indeksin ylittäessä 1.5 ja väli 0.5 – 1.5 on merkitykseltään määrittelemätön harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen perusteella ei voi tehdä diagnostisia johtopäätöksiä. Pt-APRI ei yksinään ole riittävän herkkä poissulkututkimus, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mahdollinen fibroosi/kirroosi tulee varmistaa muilla tavoin. Lapsipotilailla indeksin käytöstä ei ole toistaiseksi riittävää tutkimusnäyttöä.

Pt-APRI jää ilman tulosta alle 18-vuotiailla, tarkan numeerisen arvon puuttuessa osatutkimukselta ja jos analysoinnissa todetaan selviä trombosyyttikasoja. Todetut näytepoikkeamat ilmoitetaan osatutkimuslausunnoissa.

Xiao et al. tekemän meta-analyysin mukaan aikuisilla HBV-infektion yhteydessä raja-arvon 0.5 herkkyys ja tarkkuus merkittävässä fibroosissa ovat 70 % ja 60 %, etenevässä fibroosissa 73 % ja 55 % sekä kirroosissa 82 % ja 39 %. Raja-arvon 1.5 herkkyys ja tarkkuus ovat merkittävässä fibroosissa 34 % ja 90 %, etenevässä fibroosissa 33 % ja 91 % sekä kirroosissa 37 % ja 93 %.

Lin et al. tekemän meta-analyysin mukaan HCV-infektion yhteydessä raja-arvon 0.5 herkkyys ja tarkkuus merkittävässä fibroosissa ovat 74 % ja 49 % ja vaikeassa fibroosissa 60 % ja 43 %. Raja-arvon 1.5 herkkyys ja tarkkuus ovat merkittävässä fibroosissa 37 % ja 93 % ja vaikeassa fibroosissa 50 % ja 87%. Kirroosissa indeksin 1.0 herkkyys ja tarkkuus olivat 76 % ja 72 %. Raja-arvon 0.5 negatiivinen ennustearvo on 69 % ja raja-arvon 1.5 positiivinen ennustearvo 82 %.

Viitteet

Xiao G, Yang J, Yan L. Comparison of diagnostic accuracy of aspartate aminotransferase to platelet ratio index and fibrosis-4 index for detecting liver fibrosis in adult patients with chronic hepatitis B virus infection: a systemic review and meta-analysis. Hepatology. 2015;61(1):292-302.

Chou R, Wasson N. Blood tests to diagnose fibrosis or cirrhosis in patients with chronic hepatitis C virus infection: a systematic review. Ann Intern Med. 2013;158(11):807-20.

Lin ZH, Xin YN, Dong QJ, et al. Performance of the aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index for the staging of hepatitis C-related fibrosis: an updated meta-analysis. Hepatology. 2011;53(3):726-36.

Virhelähteet

Hemolyysi nostaa virheellisesti ASAT-pitoisuutta ja trombosyyttien kasautuminen sekä kokopoikkeavuudet muuttavat trombosyyttitulosta todellista matalammaksi, jolloin voidaan saada vääriä korkeita Pt-APRI -laskentoja.

Lisätiedot

Pt-APRI saadaan tarvittaessa tuotettua myös laskurilla (tarjoaja HUSLAB) aiemmin määritetyille ASAT- ja Trom-tuloksille tai erilaisten järjestelmien ja tuotantoratkaisujen sitä edellyttäessä.

Lisämääre

APR-indeksi