Tulosta

Tutkimus:
TROMBOOSITAIPUMUKSEN SELVITTELY (FIMLABIN ULKOPUOLISET HOITOYKSIKÖT)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
10.6.2020

4025 • P -Trombot

1103 • P -AT3

3435 • P -PC

4449 • P -PS

4410 • B -FV-D

1920 • B -FII-D

1731 • P -TT

2782 • P -Trombai

3578 • P -LupusAK

sis. Lupusantikoagulantti, dRVVT ja PTT (tarvittaessa jatketaan varmistustestillä, joka laskutetaan erikseen)

03607 • P -PLAb

Oikea numero 3607. Sis. Kardiolipiini IgG- ja IgM vasta-aineet ja beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet

Johdanto

Syvän laskimotukoksen sairastaneista potilaista osalla on tukoksille altistava hyytymisjärjestelmän hankinnainen tai perinnöllinen poikkeavuus. Valtimotukoksissa tutkimusten osuvuus on selvästi huonompi kuin laskimotukoksissa.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Asiakaspalvelu ja neuvonta p. 03 311 77800

Indikaatiot

Tukostaipumuksen selvittely alle 50-vuotiaalla. Tarkempien indikaatioiden osalta katso Laskimotukoksen ja keuhkoembolian Käypä hoito -suositus.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tai hemostaasitutkimukset-lähete.

Lähetteeseen pyydetään kirjoittamaan kliininen kysymyksenasettelu ja ilmoittamaan, onko tutkittavalla antikoagulaatiohoitoa (mikä valmiste, milloin lopetettu / edelleen käytössä).

Jos lähisuvussa on todettu antitrombiinin, proteiini C:n tai proteiini S:n vajaus, pyydetään lähetteessä ilmoittamaan aikaisemmin tutkitun sukulaisen henkilötiedot löydösten merkityksen arvioimiseksi.

Potilaan esivalmistelu

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin (ks. tarkemmin kohdasta Tulkinta).

Lähetteessä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai F Xa -estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä.

Näyteastia

Sitraattiputki (3,2 %):

  • Aikuiset: 3 ml ja 2 x 10 ml
  • Lapset: 2 ml ja 2 x 3 ml
  • Vastasyntyneet: 1 ml ja 2 ml
  • Keskoset: 1 ml

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis 2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta hemostaasilaboratorioon.

Tulkinta

Lausunto
Katso tarkemmin yksittäiset tutkimukset. Jos tässä tutkimuspaketissa saadaan normaali löydös, voidaan valikoiduissa tapauksissa harkita F VIII:n tutkimista samasta näytteestä. Normaali löydös tukostaipumustutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa tukostaipumusta.

Tutkimukset suositellaan tehtäväksi ajankohtana, jolloin kliininen tilanne on rauhoittunut eikä käytössä ole antikoagulaatiohoitoa. Akuutissa vaiheessa voi esiintyä hankinnaisia vajauksia (esim. antitrombiini, proteiini C, proteiini S) tai laboratoriolöydös voi kulutuksen vuoksi olla negatiivinen (fosfolipidivasta-aineet), minkä vuoksi kontrollinäytettä suositellaan aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua akuutista tapahtumasta. Näytteenottoa suositellaan akuutissa vaiheessa vain tapauksissa, joissa löydöksillä voi olla hoidollista merkitystä (esim. pienet lapset).

Raskaus, ehkäisytabletit ja hormonikorvaushoito pienentävät proteiini S:n aktiivisuutta. Tutkimus voidaan tehdä luotettavasti 2-3 kk kuluttua raskauden päättymisestä tai 1 kk hormonihoitotauon jälkeen

Hepariinivalmisteet (UFH, LMWH) vähentävät antitrombiinin aktiivisuutta ja pidentävät trombiiniaikaa. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti viikon kuluttua hepariinihoidon päättymisestä.

Varfariini vähentää K-vitamiinista riippuvaisten proteiini C:n ja proteiini S:n synteesiä. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 4 viikon kuluttua varfariinihoidon päättymisestä.

Suorat trombiinin estäjät (esim. dabigatraani) pidentävät trombiiniaikaa. Lisäksi antitrombiinin ja proteiini S:n aktiivisuuksien tulokset voivat olla virheellisen korkeita (kyseisten tekijöiden vajauksia ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Suorat F Xa -estäjät (esim. rivaroksabaani, apiksabaani, edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen korkean proteiini S -aktiivisuustuloksen (proteiini S -vajausta ei voi luotettavasti sulkea pois) ja lupusantikoagulanttitutkimuksissa voidaan saada vääriä positiivisia tuloksia. Tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti 2 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Trombosyyttiestäjät ja fondaparinuuksi eivät vaikuta määrityksiin.