Tulosta

Tutkimus:
VUOTOTAIPUMUKSEN SELVITTELY (FIMLABIN ULKOPUOLISET HOITOYKSIKÖT)
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
4.5.2022

3355 • P -Vuotot

1731 • P -TT

Tromboplastiiniaika

2783 • P -APTT

Aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika

2542 • P -FII

Protrombiini (Hyytymistekijä II)

2500 • P -FV

Hyytymistekijä V

2506 • P -FVII

Hyytymistekijä FVII

2704 • P -FX

Hyytymistekijä X

1097 • P -FVIII

Hyytymistekijä FVIII

4411 • P -FXIII

Hyytymistekijä XIII

6334 • P -vWF-Akt

von Willebrand -tekijä, aktiivisuus (GP1B sitoutuminen)

1399 • P -Fibr

Fibrinogeeni

Johdanto

Vuototaipumus voi olla perinnöllinen tai hankinnainen ja sen taustalla voi olla verisuoni-, trombosyytti- ja/tai hyytymistekijäperäinen häiriö. Pitkään kestäneen vuototaipumuksen syyn alustavaan selvittämiseen tulee pyrkiä anamneesin, kliinisen tutkimuksen ja hemostaasin seulontakokeiden (trombosyyttien lukumäärä, APTT, TT) avulla. Jos vuoto-oireisella potilaalla todetaan trombosytopenia, erotusdiagnostiikka suunnataan sen selvittelyyn. Normaalit seulontakokeet (APTT, TT) sulkevat pois vaikean hyytymistekijävajauksen, mutta eivät lievää vajausta testien epäherkkyyden takia. Hyytymistekijä XIII -vajaus ei tule esiin seulontakokeissa.

Pojilta (alle 20 v.) tutkitaan lisäksi hyytymistekijä IX. Vuototaipumustutkimusta täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla (esim. FXI, FXII, trombiiniaika), jotka laskutetaan erikseen.

Huom! Päivystyksellisesti on lisäksi saatavissa seuraavat Tampereen keskuslaboratoriossa tehtävät hyytymistekijätutkimukset: 12500 P -FVpaiv, 16244 P -F8paiv, 16334 P -vWFpaiv (ks. ohjekirjan erilliset sivut).

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna ma-pe 8 – 18
Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. (03) 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7)
Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Indikaatiot

Poikkeava vuototaipumus (Katso Vuotokyselylomake ja Vuotokyselylomakkeen pisteytys)
Epäily perinnöllisestä vuototaipumuksesta

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Sähköinen tutkimuspyyntö tai hemostaasitutkimukset-lähete. Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan tarvittavat esitiedot (esim. vuoto-oireet, hyytymiseen vaikuttava lääkitys, viimeisimmän annoksen ajankohta, viimeisin vuotoepisodi, tulevan toimenpiteen pvm, raskaus, lähisuvussa todettu vuototaipumus). Ajankohtaiset esitiedot ovat tärkeitä tulosten oikean tulkinnan takaamiseksi. Vuotoanamneesin arvioimisessa on suositeltavaa käyttää apuna Vuotokyselylomaketta ja Vuotokyselylomakkeen pisteytystä (www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Lähetteet ja lomakkeet ->). Täytetty vuotokysely pyydetään lähettämään näytteen mukana.

Kiireelliset vuototaipumukseen liittyvät tutkimukset voidaan tehdä saman päivän aikana ilman erillistä sopimista, jos näyte on perillä laboratoriossa klo 14 mennessä. Päivystyksellisten näytteiden tutkimisesta ja lähettämisestä tulee sopia etukäteen Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorion kanssa (arkisin klo 8-18 p. 044 472 8393). Muina aikoina vain akuutit ja päivystykselliset asiat p. 03 311 76536 (Fimlab Tampere 24/7).

Potilaan esivalmistelu

Mikäli kyseessä on kiireetön tutkimus, suositellaan näytettä otettavaksi rauhallisessa vaiheessa, kun akuutin faasin reaktion aiheuttavista tilanteista on yli 3 viikkoa (esim. vuoto, leikkaus, infektio) ja mahdollisesta raskaudesta yli 3-6 kk.

Lähetteellä pyydetään ilmoittamaan kuukauden sisällä ennen näytteenottoa käytössä ollut antikoagulaatiohoito (esim. hepariini, varfariini, suora trombiini- tai FXa-estäjä) sekä sen mahdollinen päättymispäivä. Myös näytteenoton yhteydessä olisi hyvä vielä varmistaa, onko potilaalla ollut antikoagulaatiohoitoa 1 kk sisällä ennen näytteenottoa ja välittää tieto tutkivaan laboratorioon. Paastonäytettä ei tarvita, mutta potilaan tulisi välttää raskaita ja/tai rasvaisia aterioita 8-12 h ennen näytteenottoa. Tupakointia ja ruumiillista rasitusta tulisi välttää ennen näytteenottoa (raskasta ruumiillista rasitusta ainakin 24 h ennen näytteenottoa). Potilaan tulisi odottaa istuen ainakin 10-15 min ennen näytteenottoa.

Näyte

Katso www.fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasitutkimusten näytteenotto-ohje.

Na-sitraattiputki (3,2 %):

  • Aikuiset: hukkaputki (esim. 3 ml) ja 2 x 10/9 ml
  • Lapset: hukkaputki (esim. 2 ml) ja 2 x 5/2,7 ml
  • Vastasyntyneet: hukkaputki (esim. 1 ml) ja 5/2 ml
  • Keskoset: 5/1 ml

Näytteen säilytys, kuljetus ja esikäsittely

Huom! Näytettä ei saa säilyttää kylmässä (esim. jääkaappi, jäävesi) eikä kuumassa (lämpökaappi tms.)!

Säilytä näytteet huoneenlämmössä. Näytteet olisi hyvä käsitellä ja pakastaa tunnin kuluessa näytteenotosta, viimeistään kuitenkin 8 tunnin kuluttua (ks. tarkemmin fimlab.fi -> Ohjekirja -> Yleisohjeet  -> Hemostaasinäytteiden käsittely- ja lähetysohje).

Jos näytteet lähetetään kokoverenä, ne tulee suojata lämpötilavaihteluilta käyttämällä hemostaasinäytteiden kuljetukseen tarkoitettua pakkausta tai muuta vastaavaa ja niiden tulee olla Vantaan Tikkurilan hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa viimeistään 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Huom: Pakkaukseen ei enää laiteta esijäähdytettyjä kylmävaraajia! 

Menetelmä

Katso yksittäiset tutkimukset.

Tulos valmiina

Vastaus on valmis viikon kuluessa näytteen saapumisesta hemostaasilaboratorioon. Kiireelliset näytteet tutkitaan erikseen sovitusti (Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393).

Tulkinta

Lausunto. Katso myös yksittäiset tutkimukset. Normaali löydös Vuototaipumuksen selvittely -tutkimuksissa ei sulje pois muusta syystä johtuvaa vuototaipumusta (esim. trombosytopenia, trombosyyttien toimintahäiriö tai verisuonten ja sidekudoksen poikkeavuudet).

Antikoagulaatiohoito voi vaikuttaa tuloksiin: K-vitamiinista riippuvaisten hyytymistekijöiden (F II, F VII, F IX, F X) tasot laskevat varfariinihoidon vaikutuksesta. Hepariini voi aiheuttaa virheellisen matalan tuloksen FVIII ja FIX-määrityksissä. Suorat oraaliset antikoagulantit (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, apiksabaani ja edoksabaani) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia hyytymistekijämäärityksissä.

Useiden hyytymistekijöiden tasot nousevat raskauden aikana, joten raskaus voi peittää lievän vuototaudin laboratoriolöydökset. Vuototaipumuksen diagnostiikkaan on mahdollista palata 3-6 kuukauden kuluttua raskauden päättymisestä. 

Virhelähteet

Tulosten tulkinta voi olla virheellinen, jos lähetteessä ei ole ilmoitettu riittäviä esitietoja (esim. käytössä olevat hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet, viimeisin vuotoepisodi, raskaus).

Altistuminen kylmälle (alle 8 °C) voi laskea etenkin von Willebrand -tekijän ja F VIII:n tulostasoa. Noudata Hemostaasinäytteiden Näytteenotto– ja Käsittely- ja lähetys -ohjeita.