Tulosta

Tutkimus:
TROMBOSYYTIT, MEMBRAANIGLYKOPROTEIINIT
näytä tutkimukset

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
21.9.2021

4432 • T -MemGp

Tutkimus edellyttää potilaan käyntiä Vantaan Tikkurilassa hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriossa. Sisältää ao. tutkimusten lisäksi osatutkimukset 20605 B-Aggr (Trombosyytit, aggregaatio) ja 20606 MEMRGP (Membraaniglykoproteiinitutkimus).

1097 • P -FVIII

Osatutkimus. Hyytymistekijä VIII.

6334 • P -vWF-Akt

Osatutkimus. Von Willebrand -tekijä, aktiivisuus.

4432 • T -MemGp

Johdanto

Synnynnäisiin trombosyyttien toimintahäiriöihin voi liittyä membraaniproteiinien puutos tai vajaus. Ne voivat johtua mm. trombosyyttien puutteellisesta yhteistoiminnasta (esim. aggregaation heikkous Glanzmannin trombasteniassa), trombosyyttien ja verisuonen seinämän välisestä heikentyneestä adheesiosta (esim. Bernard-Soulierin tauti), trombosyyttien sekreetiovajauksesta tai trombosyyttien ja hyytymistekijöiden puutteellisesta vuorovaikutuksesta.

Tiedustelut

Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorio p. 044 472 8393, avoinna arkisin klo 8-18.

Kiireettömät tiedustelut: hemostaasilaboratorio@fimlab.fi

Indikaatiot

Bernard-Soulierin taudin tai Glanzmannin trombastenian epäily.

Lähete/tutkimuksen tilaaminen

Pyyntö sähköisesti tai trombosyyttitutkimukset-lähete. Sähköisiä pyyntöjä tekevän asiakkaan on ilmoitettava tehdystä pyynnöstä Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratorioon (ks. Tiedustelut). 

Tutkimusta ei voida tehdä lähetetystä näytteestä. Tilaavan yksikön on ohjeistettava potilasta varaamaan näytteenottoaika Hemostaasi- ja trombosyyttilaboratoriosta.

Potilaan esivalmistelu

Potilas ei saa käyttää asetyylisalisyylihappoa eikä muita tulehduskipulääkkeitä 10 vuorokauteen ennen näytteenottoa.

Näyte

Ei voida tutkia lähetetystä näytteestä.

Menetelmä

Membraaniglykoproteiinien (GPIbIX ja GPIIbIIIa) osoitus spesifisten monoklonaalisten vasta-aineiden avulla.

Trombosyyttien aggregaatiovasteen mittaaminen eri laukaisuaineilla.

Tulos valmiina

Kahdessa viikossa näytteen ottamisesta.

Tulkinta

Lausunto

Virhelähteet

Trombosyyttifunktioon vaikuttava lääkitys.