Tulosta

Tutkimus:
Adrenokortikotropiini-koe, lyhyt (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia, Potilastutkimukset

Käyttöönottopäivä:
24.5.2021

1001 • Pt-ACTH-R1

Indikaatiot

Primaarisen ja sekundaarisen lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikassa.

Tutkimuksen tilaaminen

Polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään.

Pot. esivalmistelu
Kaikkia lääkkeitä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Kortisonilääkettä ei tule käyttää tutkimusta edeltävänä iltana eikä koeaamuna. Deksametasoni ei häiritse koetta. Paastoa ei tarvita.
Tutkimusta ei tehdä raskauden aikana. Imetys tulee keskeyttää kun injektio annetaan. Imetys voidaan aloittaa uudelleen 24 tuntia lääkkeen annon jälkeen.
Ks. potilasohje (ADRENOKORTIKOTROPIINIKOE ACTH-KOE, tarkista linkitys)

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki) P-Korsol-määritystä varten jokaisella näytteenottokerralla.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primääriputkessa enintään 3 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan.

Menetelmä
0-näyte otetaan näytteenotossa aikaisintaan 30 min. ennen asiakkaan poliklinikka-aikaa.
Asiakas saa poliklinikalla i.m. (tai i.v.) injektion tetrakosaktidia (SynachtenR, lyhytvaikutteinen; depot-valmiste ei käy). Kellonaika ilmoitetaan näytteenottoon.
Verinäytteet P-Korsol-määritystä varten otetaan 30 min ja 60 min kuluttua. Kokeen aikana asiakas on näytteenoton tiloissa.

Tekotiheys / kesto
Toimintakoe suoritetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin.

Viitearvot, tulkinta
P-Korsol (perustaso, aamupäiväarvot) 170 ‐ 510 nmol/l
(Reagenssivalmistajan viiteaineisto soveltuvin osin, n=300)

Koe on tarkoitettu yksinkertaiseksi ja nopeaksi lisämunuaiskuoren toimintakokeeksi, joka voidaan tehdä myös polikliinisesti. Yleisin indikaatio on hypokortisolismin seulonta.
Kokeessa stimuloidaan lisämunuaisen kuorikerroksen hormonituotantoa synteettisellä ACTH-valmisteella, joka on 24 aminohappoa sisältävä tetrakosaktidi. Kortisolin nousu yli 160 nmol/l ja huippupitoisuus yli 550 nmol/l puolen tunnin kohdalla on normaali vaste. Primaarisessa lisämunuaiskuoren vajaatoimintatilassa (Addisonin taudissa) vaste puuttuu ja se on vaimentunut ACTH:n puutteessa, joka on kestänyt yli kaksi viikkoa.

Huomautus
Vakavaa Addisonin tautia epäiltäessä koe on suoritettava deksametasonisuojauksessa (aikuiset: 1 mg x 2, lapset: 0.5 mg x 4).