Tulosta

Tutkimus:
Alaniiniaminotransferaasi (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
24.5.2021

1024 • P -ALAT

Indikaatiot

Maksasairauksien diagnostiikka ja seuranta.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Näyte
1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Fotometrinen mittaus IFCC:n suosituksen mukaan.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
Naiset, alkaen 17v: alle 35 U/l
Miehet, alkaen 17v: alle 50 U/l

(Niemelä O, Danielsson J. Maksa-arvojen viitearvot tarkistettava. Duodecim 2015; 131:1124-6)

Vain hieman kohonneita ALAT-pitoisuuksia arvioitaessa on otettava huomioon, että miesten arvot ovat korkeampia kuin naisten ja keski-ikäisten hieman korkeampi kuin nuorten aikuisten. Lihavien miesten keskimääräinen ALAT-arvo voi olla lähes kaksinkertainen verrattuna viitealueen arvoihin.

ALAT-pitoisuus on hyvä maksan tulehdusprosessin vakavuuden ja keston indikaattori. Tulehdusvaiheen jälkeen entsyymiaktiivisuus laskee nopeasti ja saavuttaa viitealueen yleensä jo muutaman viikon kuluessa. ALAT-pitoisuus kohoaa jo akuutin hepatiitin prekliinisessä vaiheessa ja subkliinisetkin hepatiittimuodot tulevat hyvin esiin. Kroonisessa hepatiitissa ja maksakirroosissa ALAT-arvo kuvastaa lähinnä taudin aktiivisuutta: akuutissa vaiheessa ALAT-arvo nousee, pitkälle edenneessä vauriossa ALAT-arvo voi olla normaali tai jopa alentunutkin. Uremiassa ALAT-taso on matala.

Lääkkeiden aiheuttamissa maksaparenkyymivaurioissa lisääntyy ALAT-aktiivisuus (mm. estrogeenit, fentiatsiinit). Intrahepaattisen sappistaasin yhteydessä ja biliaarisessa kirroosissa ALAT-arvo nousee selvästi. Myös ekstrahepaattisen sappistaasin yhteydessä ALAT-pitoisuus kohoaa hieman. Plasman ALAT-aktiivisuus on melko spesifinen maksavaurion osoitin. Se saattaa kohota myös mm. keuhkokuumeessa, keuhkoinfarktissa ja sydämen vajaatoiminnassa. Lyhytaikainen alkoholin käyttö ei vaikuta ALAT-arvoihin.

Virhelähteet
Näytteen ikteria ja hemolyysi estävät määrityksen.

Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.

Lääkeaineet: sulfasalatsiini (ja sen metaboliitti sulfapyridiini) voivat aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia. Cyanokit voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.