Tulosta

Tutkimus:
Ammonium-ioni (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
25.5.2021

1071 • fP-NH4-ion

Indikaatiot

Maksainsuffisienssi, erityisesti mahdollinen maksaperäinen enkefalopatia (maksakooma). Neonataalinen hyperammonemia. Eräät lääkehoidot (valproaatti).

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Pot. esivalmistelu
Suositellaan 10-12 tunnin paastoa. Päivystystapauksissa ja vastasyntyneillä kliinisen tilanteen mukaan.

Näyte
1 ml plasmaa (K2-EDTA)

Näyte otetaan ilman staasia. Puhdistuksen jälkeen ihon annetaan kuivua ennen näytteenottoa.

Välittömästi näytteenoton jälkeen sekoitettu näyteputki asetetaan kylmägeelin väliin ja toimitetaan heti laboratorioon.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Kylmäsentrifugointi ja analysointi välittömästi!
Ellei näytettä voida analysoida välittömästi, on näyte eroteltava heti sekundääriputkeen. Mikäli näyte ei ehdi määritykseen tunnin kuluessa, on eroteltu näyte pakastettava ja lähetettävä pakastettuna (säilyvyys pakastettuna 3 viikkoa).

Pakastetun plasmanäytteen käsittely Laboratoriokeskuksen näytteiden lajittelussa: Sulata näyte hyvin kylmässä vedessä. Kun näyte on sulanut, fuugaa kylmäfuugilla ja vie välittömästi analysoitavaksi.

Menetelmä
Entsymaattinen määritys

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
Lapset 0-7 pv: alle 200 umol/l
Lapset yli 7 pv: alle 50 umol/l
Aikuiset: alle 50 umol/l
(FIMLAB)

Ammonium-ionia (NH4-ioni) muodostuu aineenvaihdunnassa proteiinien kataboliassa. Suurin määrä imeytyy kuitenkin suolistosta, jossa bakteerientsyymien katalysoimana muodostuu ammoniakkia proteiineista, aminohapoista ja ureasta. Tämä kuljetetaan portaverenkierrossa maksaan, jonka ureasyklissä NH4-ion sitoutuu niin tehokkaasti ureaan, että systeemiverenkierrossa NH4-ionia on normaalisti 5 – 10 kertaa pienempi pitoisuus kuin portaverenkierrossa. Korkea NH4-ion-pitoisuus häiritsee aivojen aineenvaihduntaa ja voi johtaa maksakoomaan.

Korkeita NH4-ionin pitoisuuksia tavataan mm. maksataudeissa (vaikeat hepatiitit ja kirroosit, Reyen syndrooma), kohonneessa portaverenkierron paineessa (verenkierron ohjautuminen kollateraalisuonten kautta maksan ohi), suolistoverenvuodoissa, ureasyklin ja aminohappoaineenvaihdunnan entsyymipuutoksissa (vastasyntyneet, pienet lapset), valproaattihoidossa (lääke lisää NH4-ionin muodostusta estämällä ureasykliä) ja munuaisten vajaatoiminnassa (ureapitoisuuden nousu johtaa ammoniumionipitoisuuden nousuun).

Lievempiä nousuja tavataan infektioissa, elektrolyytti- ja happoemästasapainon häiriöissä, proteiinipitoisen dieetin ja fyysisen rasituksen vaikutuksesta. (Lähde: HUSLAB 2014)

Virhelähteet
Näytteen ikteria ja hemolyysi estää näytteen määrityksen.

Harvinaisissa tapauksissa potilaan gammopatia (erityisesti Waldenströmin makroglobulinemia) voi häiritä analyysiä.

Korkea gammaglobuliinipitoisuus voi aiheuttaa virheellisen korkeita tuloksia.