Tulosta

Tutkimus:
Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

1098 • P -FVIIIAb

Indikaatiot

1) Kun perinnöllistä A-hemofiliaa sairastavan potilaan hoitovaste heikkenee
2) Uusien lääkevalmisteiden immunologisen turvallisuuden seuranta
3) Aikaisemmin inhibiittori-positiivisen potilaan seuranta kliinisen tarpeen mukaan
4) Siedätyshoidon aikainen vasta-aine -tason seuranta
5) epäily hankinnaisesta inhibiittorista osana pitkän APTT-ajan selvittelyä.

Suorituspaikka
HUSLAB

Lähete
HUSLAB Vuototaipumus-lähete

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 

Pot. esivalmistelu
Näytteenotto täytyy pyrkiä ajoittamaan mahdollisemman kauas (suositus vähintään 72 h) mahdollisen korvaushoidon antamisesta.

Näyte
2 x Na-sitraattinäyte. Ota hukkaputki (ylimääräinen Na-sitraattiputki) ennen varsinaisia näyteputkia. Näyte säilyy sentrifugoimatta ja erottelematta huoneenlämmössä noin 8 tuntia. Jos näytettä ei voida toimittaa 8 tunnin sisällä, näyte sentrifugoidaan (15 min 2500 g), plasma erotellaan kahteen muoviputkeen ja lähetetään pakastettuna.

Suositellaan pyytämään samanaikaisesti aina tutkimukset 8091 P-FVIII (ja lapsipotilaista 2782 P-Trombai, jos hepariinikontaminaation mahdollisuus).

Menetelmä
Nijmegen-modifioitu Bethesda-menetelmä, jossa määritetään potilasnäytteessä olevan vasta-aineen FVIII-aktiivisuutta inhiboiva vaikutus funktionaalisella FVIII-määritysmenetelmällä.

Tekotiheys / kesto
Tutkimusta tehdään kerran viikossa.

Viitearvot, tulkinta
Lausunto.

Osalle vaikeaa A-hemofiliaa sairastavista potilaista (20-30 %) kehittyy hyytymistekijäkorvaushoitoa neutraloivia FVIII-spesifisiä vasta-aineita (FVIII-inhibiittori), jolloin tavanomainen korvaushoito menettää tehonsa.

Harvinaisissa tapauksissa myös periytyvää verenvuototautia sairastamattomalle henkilölle voi muodostua hyytymistekijän aktiivisuutta heikentäviä autovasta-aineita, ns. hankinnainen hemofilia. Inhibiittorimääritys muodostaa perustan em. potilaiden hoidolle ja sen seurannalle.