Tulosta

Tutkimus:
Kroonisen myeloisen leukemian kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Genetiikka

Käyttöönottopäivä:
10.6.2021

12138 • B -CMLPCR

Indikaatiot

Krooniseen myelooiseen leukemiaan liittyvän BCR-ABL -fuusiogeenin osoitus sekä seurantanäytteiden herkkä jäännöstautianalytiikka perifeerisen veren
kokonaisleukosyyttifraktiosta.

Suorituspaikka
TYKS Laboratoriot, Molekyylihematologia ja -patologia

Lähete
TYKS Laboratoriot: Lähete molekyyligeneettiseen tutkimukseen

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, näytteiden lajittelu ja lähetys, puh. (044 440) 6123

TYKS Laboratoriot:
Sairaalageneetikot 02 313 3897, 02 313 7156, 050 515 0361, 050 340 8701
Lääkärit 050 597 2027, 050 411 2237

Näyte
2 x 6 ml EDTA-verta. Näytteen säilytys ja lähetys huoneenlämmössä.

HUOM! Näytteenotto arkipäivinä maanantaista torstaihin, hajautetussa näytteenotossa maanantaista keskiviikkoon. Näytteenottoa perjantaisin ja yleisiä vapaapäiviä edeltävinä päivinä on vältettävä, sillä RNA-eristys näytteestä on tehtävä viimeistään näytteenoton jälkeisenä päivänä.

Menetelmä
Kvantitatiivinen PCR (TaqMan)

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina kuukauden kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa kokoverinäytteestä eristetystä RNA:sta valmistetusta cDNA:sta krooniseen myelooiseen leukemiaan liittyvän BCR-ABL fuusiogeenin tuottamaa lähetti-RNA:ta. Tutkimus käsittää kromosomitranslokaatioon (9;22) liittyvän BCR-ABL Major-fuusiogeenin (tyypit b3a2 ja b2a2), joka on osoitettavissa noin 98 %:lla kaikista KML-potilaista. Negatiivista tulosta ei siten voi pitää täysin translokaatiota (9;22) ja KML:aa poissulkevana.

Hoidon aikana otetusta näytteestä annetaan lausunto, jossa otetaan kantaa jäännöstaudin osuuteen tai negatiivisen tuloksen yhteydessä analyysissä saavutettuun herkkyystasoon.