Tulosta

Tutkimus:
Deksametasonikoe, pitkä (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

1226 • Pt-DXM-R2

Periaate

Koetta käytetään deksametasoniseulontakokeen (Pt-DXM-R1) jatkotutkimuksena. Potilaalle annetaan viiden päivän aikana deksametasonia, synteettistä glukokortikoidia, joka estää hypofyysin ACTH-eritystä. Vastetta mitataan seuraamalla plasman ja virtsan kortisolipitoisuutta.

Indikaatiot
Kokeen tarkoituksena on erottaa lisämunuaiskuoren adenoomat ja karsinoomat sekä ektooppiset ACTH-oireyhtymät hypofyysiperäisestä Cushingin taudista. Koetta suositellaan käytettäväksi vain endokrinologian poliklinikan tai osaston toimesta.

Suorituspaikka
P -Korsol: Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.
dU-Kors-V: Yhtyneet Medix laboratoriot

Tiedustelut
Kokeesta on ilmoitettava Päijät-Häme: keskussairaalan näytteenotto, p. (044 719) 5315.

Pot. esivalmistelu

Kortisolitasoon häiritsevästi vaikuttavia tekijöitä on vältettävä (ks. P-Korsol-ohje). Lapsipotilaat otetaan sairaalaan muutama päivä ennen kokeen aloitusta. Lisäksi tulee välttää deksametasonin tehoa heikentäviä lääkeaineita, mm. barbituraatteja, difenyylihydantoiinia ja fenyylibutatsonia.

Näytteet muita laboratoriokokeita varten tulee ottaa ennen DXM-kokeen aloittamista, koska ko. lääkeaine vaikuttaa aineenvaihduntaan useiden päivien ajan.

Suoritus
Kokeen 1. ja 2. päivänä potilaalta otetaan verinäytteet klo 7 – 9 ja iltanäyte noin klo 20 P-Korsol-määritystä varten ja kerätään vuorokausivirtsat dU-Korsol-määritystä varten.

Kokeen 3. päivänä klo 23 potilas ottaa 1 mg deksametasonia per os.

Kokeen 4. ja 5. vuorokautena potilas ottaa 0.5 mg deksametasonia neljästi vuorokaudessa. Verinäytteet otetaan 4. ja 5. aamuna klo 7 – 9. Kokeen 5. vuorokautena kerätään myös vuorokausivirtsa.

Kokeen 6. ja 7. vuorokautena potilas ottaa 2.0 mg deksametasonia neljästi vuorokaudessa.

Kokeen 7. vuorokautena kerätään vuorokausivirtsa.

Näytteenotto deksametasonikokeessa:

   Vrk    Annos

   P-Korsol  

   klo 7-9

  P-Korsol  

  klo 20

  Vrk-virtsa 

 dU-Kors-V

1 Perusarvot + + +
2 Perusarvot + + +
3 Dxm 1 mg klo 23      
4 Dxm 0.5 mg x 4 +    
5 Dxm 0.5 mg x 4 +   +
6 Dxm 2 mg x 4      
7 Dxm 2 mg x 4     +


Näytteet

P-Korsol: 1 ml plasmaa (Li-hepariinigeeliputki) jokaisella näytteenottokerralla

dU-Kors-V: 10 ml hyvin sekoitettua keräysvirtsaa (10 ml säilöntäaineeton virtsanäyteputki) tai keräysvirtsaa (virtsankeräysastia).

Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Vuorokausivirtsa sekoitetaan, tilavuus mitataan ja merkitään näytetarraan. Laboratorio lähettää kokeen valmistuttua kaikki virtsanäytteet samalla kertaa tutkittaviksi.

Tekotiheys / kesto
Tutkimus suoritetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin. P-Korsol-määritykset tehdään päivittäin ja dU-Kors-V-tulokset valmiina noin kahden viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
Plasman kortisoli laskee alle arvon 120 nmol/l. Pienellä (2mg/vrk) deksametasoni-annoksella dU-Kors-V laskee alle 80 nmol. Lisämunuaishyperplasiassa hormonin eritys laskee alle 50% lähtöarvosta vasta suuremman deksametasoniannoksen aikana. Lisämunuaisadenoomassa ja -karsinoomassa hormonieritys on voimakkaasti lisääntynyt, eikä erityksessä tapahdu merkittäviä muutoksia suurenkaan deksametasoniannoksen jälkeen.