Tulosta

Tutkimus:
Digoksiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

1256 • S -Digoks

Indikaatiot

Digitalishoidon seuranta.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Pot. esivalmistelu
Näyte otetaan yleensä aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta. Digoksiinin jakautumisvaihe kestää 4 ‐ 6 tuntia lääkkeen suun kautta ottamisen jälkeen. Näytettä ei tulisi ottaa hoidon seurantatarkoituksessa ennen kuin edellisen annoksen ottamisesta on kulunut vähintään 6 tuntia. Fyysinen aktiviteetti saattaa suurentaa ohimenevästi seerumin digoksiinipitoisuutta vapauttamalla digoksiinia lihaksista. Tämän vuoksi näyte tulisi ottaa levossa eikä esim. heti rasituksen jälkeen.

Näyte
1 ml seerumia (seerumigeeliputki)

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa sentrifugoituna primaariputkessa enintään 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä
Immunoturbidimetrinen määritys

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
Optimaalisista pitoisuuksista seerumissa ei ole ehdottomia suosituksia. Pienet seerumin digoksiinin pitoisuudet (0,6‐1,3 nmol/l) ovat vähentäneet kuolleisuutta ja sairaalahoidon tarvetta. Sairastavuus ja kuolleisuus olivat suurempia potilailla, joilla digoksiinin pitoisuudet olivat suurempia (> 1,3 nmol/l), vaikkakin tällaiset digoksiinin pitoisuudet vähensivät sydämen vajaatoiminnasta johtuvia sairaalahoitoja. Tästä syystä ja Digitalis Investigation Group -ryhmän tutkimuksen useiden jälkianalyysien perusteella optimaalinen digoksiinipitoisuus seerumissa saattaa olla 0,6 -1,3 nmol/l.

Digoksiinin toksisuus liittyy yleisemmin yli 2,6 nmol/l digoksiinipitoisuuksiin. Seerumin digoksiinipitoisuus on kuitenkin tulkittava kliinisen arvioinnin perusteella. Toksisuutta voi ilmetä myös pienempien seerumin digoksiinipitoisuuksien vallitessa. Verinäyte on otettava aikaisintaan 6 tunnin kuluttua viimeisestä digoksiinin annoksesta.

(Duodecim lääketietokanta)

Virhelähteet
Näytteen voimakas hemolyysi estää määrityksen.
Digoksiinimyrkytyksen hoidossa käytettävät vasta-ainevalmisteet häiritsevät menetelmää aiheuttaen virheellisen korkeita tuloksia.