Tulosta

Tutkimus:
Fibrinogeeni (Päijät-Häme)

Luokitus:
Hematologia, Hemostaasi- ja trombosyyttitutkimukset, Kemia

Käyttöönottopäivä:
26.5.2021

1399 • P -Fibr

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely epäiltäessä fibrinogeenin puutetta. Korvaushoidon mahdollinen seuranta.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: hematologian laboratorio, p. (044 719) 5475. 

Näyte
Näyte otetaan 3.2% Na-sitraattia sisältävään putkeen (2.7 ml sitraattiputki). Lasten näytteet otetaan Na-sitraattimikroputkiin. Ihopistosnäyte ei sovellu hyytymistutkimuksiin. Putki on täytettävä merkkiviivaan saakka, jotta antikoagulantin ja veren suhde on oikea. Näyteputki sekoitetaan välittömästi näytteenoton jälkeen rauhallisesti kääntelemällä, ei putkisekoittajalla. Näytteet säilytetään huoneenlämmössä ja lähetetään sentrifugoimattomina näytteenottoputkessa.
Näytteen tulee olla perilla 8 h kuluessa. Pidempiaikaista säilytystä varten plasma on erotettava ja pakastettava.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Na-sitraattimikroputki valmistetaan hematologian laboratoriossa ottamalla isosta Na-sitraattiputkesta 57 µl sitraattia, joka laitetaan puhtaaseen mikrotainer-putkeen. Putkeen tehdään merkkiviiva 500 µl kohdalle (malliputki heman jääkaapissa), johon asti verta tarkasti otetaan. Putki säilyy 1 viikon jääkaapissa. Analysointia varten putkesta täytyy saada erotettua 200 µl plasmaa laitteen mikrokuppiin.

Menetelmä
Claussin menetelmä, jossa plasman fibrinogeeni muutetaan trombiinilla fibriiniksi. Hyytymisaika on kääntäen verrannollinen näytteen fibrinogeenin määrään.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
2.0 – 3.9 g/l
(reagenssivalmistajan ilmoittama)

Plasman fibrinogeeni on alentunut mm. synnynnäisessä hypofibrinogenemiassa, vaikeissa maksavaurioissa, fibrinolyyttisissä tiloissa ja intravaskulaarisissa koagulaatioissa. Fibrinogeeni kuuluu ns. akuutin vaiheen proteiineihin ja sen pitoisuus kohoaa mm. tulehdusreaktioissa, malignoomissa ja loppuraskauden aikana. Lisäksi kohonneita pitoisuuksia tavataan nefroottisessa syndroomassa. Kohonneisiin plasman fibrinogeenipitoisuuksiin liittyy lisääntynyt valtimo- ja laskimotromboosiriski.