Tulosta

Tutkimus:
Gentamysiini (pitoisuusmääritys) (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Mikrobiologia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

1450 • S -GEN

Indikaatiot

Gentamysiinihoidon seuranta ja oikean annostuksen määrittäminen.

Lähete
Mikrobiologinen tutkimuspyyntö (ATK). Omat pyynnöt minimi- ja huippupitoisuutta varten. Hoitava lääkäri tekee päätöksen, otetaanko vain minimipitoisuus vai sekä minimi – että huippupitoisuus.

Suorituspaikka
HUSLAB

Tiedustelut
Laboratoriokeskus, puh. (044 719) 5040

Näyte
0.5 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml. Lähetys huoneenlämpöisenä, jos näyte perillä vuorokauden kuluessa. Näyte säilyy jääkaapissa viikon, pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.Jääkaapissa säilytetty näyte lähetetään kylmäkuljetuksena, pakastettu näyte hiilihappojäissä.

Minimipitoisuutta varten näyte otetaan juuri ennen lääkkeen antamista ja huippupitoisuutta varten 30 min (i.v.) tai 60 min (i.m.) kuluttua lääkeannoksen antamisesta.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Näyte lähetetään huoneenlämmössä tutkittavaksi bussilla/taksilla. Mikäli näyte otetaan arkipäivänä aamukierrolla, se lähetetään bussilla. Muina vuorokauden aikoina näyte lähetetään taksilla perille asti. Taksikuljetukseen käytetään Fimlabin taksikorttia, kortteja löytyy Verikeskuksen kaapista. Muista kirjata ottamasi kortti kaapissa olevaan listaan.
Pakkaustarvikkeet päivystysaikaista lähetystä varten näytteiden vastaanottotilan ’Päivystysaikana lähetettävien näytteiden lähetyspakkaukset’ -laatikosta. Näytteisiin ja pakkaukseen merkintä ’Kiireellinen näyte’.
Taksi tilataan numerosta 060110001(www.taksilahti.com). Tilatessa on hyvä ilmoittaa, että kyse tavarakuljetuksesta Helsinkiin. Vastaus saapuu sähköisesti. HUSLAB päivystyslaboratorion numero 09-47172645.

Menetelmä
PETINIA.

Viitearvot, tulkinta
Hoitoalue:

Minimipitoisuus: 1 annos vuorokaudessa, ei mitattavissa. 3 annosta vuorokaudessa, alle 2 mg/l. Toksisuusriski lisääntyy, mikäli minimipitoisuus ylittää 2 mg/l.

Huippupitoisuuden osalta pyritään tasolle 5-10 mg/l infektiosta riippuen. Huippupitoisuuden määrittäminen ei ole normaalisti tarpeen.

Farmakokinetiikka: Gentamysiini jakautuu kudoksiin epätasaisesti, ja pitoisuus niissä jää yleensä alle 30 %:n seerumin konsentraatiosta. Erittyminen tapahtuu muuttumattomana virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika on 2-3 tuntia, mutta pitenee munuaisten vajaatoiminnassa.

Yhteisvaikutukset: Muut munuaistoksiset lääkeaineet (esim. muut aminoglykosidit, amfoterisiini B, tulehduskipulääkkeet, sisplatiini ja vankomysiini) voivat altistaa munuaisvauriolle.

Gentamysiini on laajakirjoinen ja tehokas aminoglykosidiantibiootti, jolla on kapea terapeuttinen alue. Kaikki aminoglykosidit ovat toksisia. Tärkeimmät haittavaikutukset ovat munuais- ja sisäkorvatoksisuus. Aminoglykosideilla on myös hermolihasliitosta salpaavia ominaisuuksia. Munuaisten vajaatoiminta ja elimistön kuivuminen altistavat haittavaikutuksille.