Tulosta

Tutkimus:
Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (2 h) (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
30.8.2021

1483 • Pt-Gluk-R1

Indikaatiot

Diabeteksen ja heikentyneen glukoosinsiedon diagnostiikka.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.
Alueen toimipisteiden laboratoriot

Tiedustelut
Keskussairaala:
Polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään. Tiedustelut keskussairaalan näytteenotto, p. (044 719) 5315.

Alueen toimipisteiden laboratoriot.

Pot. esivalmistelu
Ennen koetta 10-12 tunnin paasto. Paaston aikana voi juoda vettä. Koetta edeltävänä päivänä potilaan tulee syödä normaalisti. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta.

Potilasohje: Ohjekirja>Potilasohjeet>Glukoosikoe.

Näyte
Näytteenotto: 0-näyte ja 2 tunnin näyte
1 ml plasmaa (NaF/Na2EDTA -putki) jokaisella näytteenottokerralla

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa kokoverenä tai sentrifugoituna primaariputkessa enintään 1 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte säilytetään jääkaapissa enintään 3 vrk. Näytettä ei saa pakastaa.

Mikäli potilas oksentaa glukoosiliuoksen, koe keskeytetään. Kaikki otetut näytteet analysoidaan ja vastataan. Ottamatta jääneiden tutkimusten kohdalle vastataan ’EI NÄYT’ ja kommentti ”Rasitus keskeytynyt pahoinvoinnin vuoksi.”

Näytteenottaja kuittaa tutkimuksen tehdyksi päätutkimuksen kohdalle merkinnällä ”Tehty”.

Menetelmä
Kokeessa käytetään valmista kaupallista GlucoDos 75-liuosta, joka sisältää 75 g glukoosia/300 ml. Liuos on maissipohjainen, joten se käy myös keliakiaa sairastaville.
Lasten annos on painon mukainen: 7 ml (= 1.75 g)/painokilo, enintään 300 ml (yli 43 kg).
Koe suoritetaan aamulla ja kokeen aikana tulee välttää liikkumista.

Kun paastoverinäyte (0-näyte) on otettu, potilas nauttii GlucoDos 75-liuoksen 5 minuutin aikana.

Toinen näyte otetaan 2 tunnin kuluttua.

Entsymaattinen määritys. Akkreditoitu menetelmä.

Viitearvot, tulkinta

Diagnoosikriteerit P-Gluk-tulosten (mmol/l) perusteella:

  Normaali

IGT

Heikentynyt

glukoosinsieto     

IFG

Suurentunut

paastoarvo

Diabetes    
Paastoarvo   ≤ 6,0 (WHO)       6,1-6,9 (WHO)     ≥ 7,0
Rasituskokeen 2h arvo    < 7,8 7,8-11,0 > 11,0

(Diabeteksen Käypä hoito-suositus 2016)

Huomautus
Mikäli tarvitaan virtsan glukoosimäärityksiä munuaiskynnyksen tutkimiseksi, niistä sovitaan erikseen laboratorion kanssa.