Tulosta

Tutkimus:
Glukoosikoe, oraalinen, pitkä (6 h) (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
30.8.2021

1484 • Pt-Gluk-R2

Indikaatiot

Reaktiivisen, aterian jälkeisen hypoglykemian toteaminen. Tutkimusta suositellaan vain endokrinologian poliklinikan käyttöön.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio, p. (044 729) 7944.

Tiedustelut
Polikliinisten potilaiden näytteenotto tilataan etukäteen laboratorion ajanvarausjärjestelmään. Tiedustelut Päijät-Häme, keskussairaalan näytteenotto, p. (044 719) 5315.

Pot. esivalmistelu
Ennen koetta 10-12 tunnin paasto. Paaston aikana voi juoda vettä. Koetta edeltävänä päivänä potilaan tulee syödä normaalisti. Fyysistä rasitusta tulee välttää välittömästi ennen koetta.
Potilasohje: Ohjekirja>Potilasohjeet>Glukoosikoe.

Näyte
Näytteenotto: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ja 6 tuntia.
1 ml plasmaa (NaF/Na2EDTA -putki) jokaisella näytteenottokerralla.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Lähetys huoneenlämmössä kokoverenä, jos perillä näytteenottopäivänä. Säilytys jääkaapissa kokoverenä tai sentrifugoituna primaariputkessa enintään 1 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten sekundääriputkeen eroteltu näyte säilytetään jääkaapissa enintään 3 vrk. Näytettä ei saa pakastaa.

Mikäli potilas oksentaa glukoosiliuoksen, koe keskeytetään. Kaikki otetut näytteet analysoidaan ja vastataan. Ottamatta jääneiden tutkimusten kohdalle vastataan ’EI NÄYT’ ja kommentti ”Rasitus keskeytynyt pahoinvoinnin vuoksi.”

Näytteenottaja kuittaa tutkimuksen tehdyksi päätutkimuksen kohdalle merkinnällä ”OTETTU”.

Menetelmä
Kokeessa käytetään valmista kaupallista GlucoDos 75-liuosta, joka sisältää 75 g glukoosia/300 ml.
Lasten annos on painon mukainen: 7 ml (= 1.75 g)/painokilo, enintään 300 ml.
Koe suoritetaan aamulla ja kokeen aikana tulee välttää liikkumista.

Kun paastoverinäyte (0-näyte) on otettu, potilas nauttii GlucoDos 75-liuoksen 5 minuutin aikana.

Glukoosinäytteet otetaan seuraavina aikoina: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 tuntia
Entsymaattinen määritys. Akkreditoitu menetelmä.

Viitearvot, tulkinta
Hoitava lääkäri tulkitsee kokeen tuloksen.

Huomautus
Pitkän glukoosikokeen aikana voi potilaalle kehittyä hypoglykemian oireita, jolloin koe tarvittaessa keskeytetään ja potilaalle annetaan ruokaa.

Mikäli potilaasta halutaan tehtäväksi insuliinimääritykset glukoosikokeen aikana, on asiasta erikseen sovittava tilauksen yhteydessä Näytteet insuliinimäärityksiä varten otetaan samanaikaisesti glukoosinäytteiden kanssa.