Tulosta

Tutkimus:
Hemoglobiini, hiilimonoksidi (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

1566 • B -Hb-CO

Indikaatiot

Häkämyrkytyksen (hiilimonoksidi) epäily ja hoitoseuranta.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: kemian laboratorio

Näyte
Hepariini- tai EDTA-näyte ei-geeli putkessa. Kokoverinäyte säilyy analyysikelpoisena 24 tuntia huoneenlämmössä. Arteria-, vena- ja kapillaarinäyte käy.

Menetelmä
Spektrofotometrinen määritys (Hemoksimetri)

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
Tupakoimattomat: alle 2.3 %
Tupakoivat: ad 6 %

Lievä myrkytys (B-Hb-CO 10-20 %) aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia, vaikea myrkytys (B-Hb-CO yli 40 %) kouristuksia, sydän- ja keskushermostovaurioita, kooman ja mahdollisen kuoleman.

Hemoglobiinin affiniteetti hiilimonoksidiin on 240-kertainen happeen verrattuna, joten hiilimonoksidi kilpailee hapen kanssa hemoglobiiniin sitoutumisesta tehokkaasti jo pienissäkin sisäänhengitysilman häkäpitoisuuksissa. Lisäksi hemoglobiiniin sitoutunut hiilimonoksidi vaikeuttaa hemoglobiiniin sitoutuneen hapen luovutusta kudoksiin. Häkämyrkytys aiheutuu yleensä siitä, että hengitysilma sisältää hiilen epätäydellisessä palamisessa syntynyttä hiilimonoksidia, mutta myös ihon kautta imeytynyt metyleenikloridipitoinen maalinpoistoaine voi elimistössä metabolisoituessaan aiheuttaa häkämyrkytyksen.

Veren hemoglobiinin (vB-Hb) toiminnalliset muodot ovat oksihemoglobiini (vB-HbO2) ja deoksihemoglobiini (vB-RHb). Lisäksi voi esiintyä ei-toiminnallisia muotoja eli dyshemoglobiineja: karboksihemoglobiini (vB-Hb-CO), methemoglobiini (vB-Hb-Met) ja sulfhemoglobiini. Nämä alentavat hemoglobiinin hapenkuljetuskykyä kudoksiin.

Virhelähteet
Syanidimyrkytyksen hoidossa käytettävä hydroksikobalamiini (Cyanokit) häiritsee hiilimonoksidimäärityksiä ja tulokset ovat virheellisen matalia. Häiriövaikutuksen suuruus ja kesto riippuvat annetusta lääkeannoksesta. Vastaavasti myös potilaan nauttima B12-vitamiini (kobalamiini) voi aiheuttaa virheellisen matalia tuloksia.

Tutkimuslyhenne Toimipisteet akkreditoinnin pätevyysalueella Akkreditoitu
1566 | B -Hb-CO Ei