Tulosta

Tutkimus:
Tromboplastiiniaika, TT-tulostus (Päijät-Häme)

Luokitus:
Kemia

Käyttöönottopäivä:
28.5.2021

1731 • P -TT

Indikaatiot

Verenvuototaipumuksen ja maksasairauksien tutkiminen.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: hematologian laboratorio, p. (044 719) 5475. 

Näyte
Näyte otetaan 3.2% Na-sitraattia sisältävään putkeen (2.7 ml sitraattiputki). Lasten näytteet otetaan Na-sitraattimikroputkiin. Ihopistosnäyte ei ole suositeltava hyytymistutkimuksiin. Putki on täytettävä merkkiviivaan saakka, jotta antikoagulantin ja veren suhde on oikea. Näyteputki sekoitetaan välittömästi näytteenoton jälkeen rauhallisesti kääntelemällä, ei putkisekoittajalla. Näytteet säilytetään huoneenlämmössä ja lähetetään sentrifugoimattomina näytteenottoputkessa. Ei jääkaappisäilytystä!

Näytteen tulee olla perillä viimeistään seuraavan päivän kuljetuksessa. Pidempiaikaista säilytystä varten plasma on erotettava ja pakastettava.

Ohjeet laboratorion henkilökunnalle
Na-sitraattimikroputki valmistetaan hematologian laboratoriossa ottamalla isosta Na-sitraattiputkesta 57 µl sitraattia, joka laitetaan puhtaaseen mikrotainer-putkeen. Putkeen tehdään merkkiviiva 500 µl kohdalle (malliputki heman jääkaapissa), johon asti verta tarkasti otetaan. Putki säilyy 1 viikon jääkaapissa. Analysointia varten putkesta täytyy saada erotettua 200 µl plasmaa laitteen mikrokuppiin.

Menetelmä
Sitraattipuskuriin laimennettuun ja esilämmitettyyn plasmanäytteeseen lisätään tromboplastiinia ja mitataan hyytymiseen kulunut aika.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin

Viitearvot, tulkinta
Normaali yli 70 %

P-TT mittaa hyytymistekijöiden FII, FVII ja FX yhteisvaikutusta: tulos on lähes sama kuin matalimman em. hyytymistekijän aktiivisuus. Maksan vajaatoiminnassa P-TT seuraa kohtalaisen tarkasti FVII:n pitoisuutta. FVII:n lyhyen puoliintumisajan (T1/2 verenkierrossa 5 h) vuoksi P-TT reagoi nopeasti maksan synteesikyvyn muutoksille. P-TT on matala K-vitamiinin vajauksessa, esim. varfariinihoidon aikana, dietäärisistä syistä, imeytymishäiriöissä ja joskus laajakirjoisten antibioottihoitojen yhteydessä.

P-TT -tutkimusta käytetään yhdessä P-APTT -tutkimuksen kanssa hyytymisjärjestelmän seulontatutkimuksina. TT- ja APTT -tutkimusten yhteiskäytöllä saadaan tietoa hyytymistekijöiden synteesistä ja kulutuksesta lukuunottamatta FXIII- ja VWF -tasoja.

Sepsiksen tai muun syyn aiheuttamassa DIK:ssä (yleistynyt intravaskulaarinen koagulaatio) P-TT laskee herkästi.

Peroraaliset antikoagulantit (dabigatraani, rivaroksabaani, apiksavaani) voivat alentaa TT-tasoa, mutta tutkimus ei ole riittävän herkkä osoittamaan niiden vaikutusta. Dabigatraanin yhteydessä mitattava matala TT (tai korkea INR) on kuitenkin merkityksellinen yhdistettynä pidentyneeseen APTT-aikaan ja viittaa korkeaan lääkevaikutukseen (kumuloituminen).