Tulosta

Tutkimus:
Homokysteiini (Päijät-Häme)

Luokitus:
Alihankittavat, Kemia

Käyttöönottopäivä:
27.5.2021

1867 • P -Hcyst

Indikaatiot

Koronaaritaudin ja muiden ateroskleroottis-tromboottisten sairauksien riskin arviointi. B6- ja B12-vitamiinin sekä foolihapon puutteen osoittaminen ja hoidon seuranta.

Suorituspaikka
Yhtyneet Medix laboratoriot

Tiedustelut
Päijät-Häme: näytteiden lajittelu ja lähetys, p. (044 440) 6123. 

Näyte
1 ml (minimi 0.4 ml) EDTA- (tai hepariini-) plasmaa. EI geeliputkeen. Kylmänäytteenotto ja plasma on erotettava kylmässä 30 minuutin kuluessa näytteenotosta, koska punasoluista vapautuu homokysteiiniä. Huoneenlämmössä kokoverinäytteenä seisotettaessa homokysteiini-pitoisuus kohoaa noin 10 % tunnissa. Seeruminäytteessä tulos on noin 8-10 % korkeampi.
Säilytys jääkaapissa 2 – 3 vrk. Lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä
Kemiluminesenssi-mikropartikkeli immunomääritys (CMIA)

Tekotiheys / kesto
Tulos valmiina viikon kuluessa.

Viitearvot, tulkinta
5.0 – 15 umol/l

Naisilla tasot ovat noin 2 – 3 umol/l alemmat kuin miehillä. Pitoisuudet nousevat iän myötä. Homokysteiinitason perusteella hyperhomokysteinemia voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

lievästi kohonnut 15-29 umol/l
selvästi kohonnut 30-100 umol/l
vahvasti kohonnut        yli 100 umol/l

Homokysteiinitasot nousevat foolihapon, B12-vitamiinin tai B6-vitamiinin puutostiloissa. Plasman homokysteiinitasoihin vaikuttavat sekä geneettiset että ravitsemukselliset tekijät. Perinnöllisistä muutoksista tavallisimmat ovat kystationini beetasyntaasi-geenin mutaatiosta johtuva entsyymipuutos ja mutaatio 5,10-metyleenitetrahydrofolaatti reduktaasin geenissä (B -MTHFR-D KL 6031).
Munuaistaudeissa homokysteiiniä saattaa kertyä verenkiertoon huonontuneen munuaisfunktion seurauksena. Lääkeaineista mm. metotreksaatti, fenytoiini, karbamatsepiini ja typpioksidi saattavat nostaa homokysteiinitasoja.