Tulosta

Tutkimus:
Kemiallinen seulonta, virtsasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
31.5.2021

1881 • U -Kemseul

Indikaatiot

Proteiini-, glukoosi- ja ketonivirtsaisuuden seulonta. Seulontaluonteiset selvitykset (esim. terveystarkastukset, kliininen perustutkimus, diabeetikoiden seuranta). Kemiallista seulontaa ei käytetä virtsatieinfektioepäilyssä. Munuaisvaurion toteamiseen tulee käyttää U-Solut-tutkimusta (1940).

Suorituspaikka
Päijät-Häme: eritelaboratorio, p. (044 729) 7943.
Alueen toimipisteiden laboratoriot (lähinnä päivystykselliset näytteet)

Näyte
Näyte tulee siirtää säilöntäaineelliseen 10 ml vakuumiputkeen (ehdoton miniminäytemäärä 6 ml) välittömästi näytteenoton jälkeen, sillä ilman säilöntäainetta näytteessä olevat solut hajoavat ja bakteerit lisääntyvät lyhyenkin huoneenlämmössä tapahtuvan säilytyksen aikana. Jos virtsamäärä on alle 6 ml, näyte siirretään 4 ml säilöntäaineputkeen. Erittäin niukat näytteet (alle 3 ml) säilöntäaineettomassa putkessa, mutta huomioi tällöin kylmäketju.

Näytteen rakkoaika 4 tuntia tai enemmän. Akuuteissa tilanteissa ajoittamaton näyte.

Näytteen säilytys:

  U-KemSeul        U-Solut           U-BaktVi        
Säilöntäaineputki      
-huoneenlämpö 8 h 48 h 48 h
-jääkaappi 48 h 48 h 48 h
Ilman säilöntäainetta              
-huoneenlämpö 8 h 30 min
-jääkaappi 24 h 4 h 24 h

Menetelmä
Seulontaliuskojen luku reflektanssifotometrillä

Tekotiheys / kesto
Keskussairaala: päivittäin (päivystystutkimus)
Alueen toimipisteet: laboratorion aukioloaikana

Viitearvot, tulkinta
Seulontatutkimukset negatiiviset

Seulonnan tulos ilmoitetaan seuraavasti:
Suhti: 1.000 – 1.030
Leuk, Alb, Gluk, Keto, Eryt: Neg, +, ++, +++
Nitr : Neg, Pos

Löydösten tulkinta:

ALBUMIINIkentässä näkyy proteiineista lähinnä albumiinin aiheuttama värinmuutos sen sitoutuessa väriaineeseen. Liuskan herkkyys on noin 150 mg albumiinia/l, joten liuskakoe ei ole riittävän herkkä mikroalbuminurian toteamiseen. Muille virtsaan erittyville proteiineille liuska on epäherkkä. Satunnainen lievä albuminuria voi liittyä kuukautisvuotoon, fyysiseen rasitukseen tai pystyasentoon. Toistuva proteinuria on syytä kuitenkin selvittää. Vahvasti emäksinen virtsa (pH>9) tai pesuainejäämät voivat aiheuttaa lievän positiivisen löydöksen.

GLUKOOSIkenttä toteaa glukoosin läsnäolon virtsassa noin tasosta 3-5 mmol/l alkaen. Pesuainejäämät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia. Näytteen korkea ketonipitoisuus voivat aiheuttaa väärän negatiivisen tuloksen.

KETOAINEIDEN kenttä osoittaa lähinnä asetoasetaattia, positiivisen raja on noin 0.5 mmol/l. Diabeettisessa ketoosissa kenttä on yleensä voimakkaan positiivinen. Paastotilanteissa saadaan helposti heikosti positiivisia tuloksia. Vääriä positiivisia tuloksia voivat aiheuttaa virtsaa värjäävät aineet sekä kaptopriili ja L-dopan metaboliitit.

SUHTEELISEN TIHEYDEN määritys on suuntaa-antava arvio näytteen väkevyydestä. Glomerulusfiltraatin tiheys on noin 1.101 ja laadukas aamuvirtsanäyte on tiheydeltään vähintään 1.015. Alhaiset tulokset antavat viitettä munuaisten alentuneesta kyvystä konsentroida virtsaa. Röntgenvarjoaineet eivät häiritse määritystä. Virtsan korkea proteiini- tai Ca2+-pitoisuus sekä ketoasidoosi saattavat nostaa virtsan suhteellista tiheyttä.

LEUKOSYYTTIkenttä mittaa virtsan esteraasiaktiivisuutta, jota on tyypillisesti granulosyyteissä ja makrofageissa. Positiivinen tulos viittaa bakteriuriaan. Kentän herkkyys on noin 15xE6 solua/l virtsaa. Korkea virtsan proteiini (>5 g/l), sekä kefalosporiini-, gentamysiini- tai nitrofurantoiinilääkitys voivat aiheuttaa vääriä negatiivisia tuloksia. Vaginaalisen eritteen kontaminaatio, pesuainejäämät sekä punajuuret ja muut virtsaa värjäävät aineet aiheuttavat puolestaan vääriä positiivisia tuloksia. Valkosoluvirtsaisuuden seulonnassa ja varmistuksessa virtaussytometriaan tai mikroskopiaan perustuva U-Solut-tutkimus on liuskakoetta spesifisempi.

NITRIITTIkenttä toteaa ainoastaan sellaisia bakteereja, jotka pelkistävät rakkovirtsan nitraatteja nitriiteiksi (E. coli ja muut koliformit sauvat). Bakteereja pitää olla melko runsaasti testin muuttumiseksi positiiviseksi. Vääriä negatiivisia tuloksia voi aiheutua nitraatiton ruokavalio (vähän kasviksia). Virtsaa värjäävät aineet aiheuttavat vääriä positiivisia tuloksia. Nitriittitulosta ei pidä käyttää virtsatieinfektioepäilyn poissulkuun.

ERYTROSYYTTIkenttä mittaa hemin pseudoperoksidaasiaktiivisuutta ja toteaa siten myös hajonneiden punasolujen läsnäolon. Kentän herkkyys on noin 10-25xE6 solua/l virtsaa. Määritysmenetelmä toteaa myös virtsaan erittyneen myoglobiinin, joten urheilusuoritusten tai kudosvaurion yhteydessä testitulos voi olla positiivinen. Lisäksi pesuainejäämät voivat aiheuttaa vääriä positiivisia tuloksia, kun korkea nitriittipitoisuus saattavat aiheuttaa vääriä negatiivisia tuloksia. Punasoluvirtsaisuuden seulonnassa ja varmistuksessa virtaussytometriaan tai mikroskopiaan perustuva U-Solut-tutkimus on liuskakoetta spesifisempi.