Tulosta

Tutkimus:
Partikkelien peruslaskenta, virtsasta (Päijät-Häme)

Luokitus:
Hematologia

Käyttöönottopäivä:
1.6.2021

1940 • U -Solut

Indikaatiot

Virtsan solujen peruserittely munuaissairauksien ja alempien virtsateiden sairauksien toteamisessa ja seurannassa.

Suorituspaikka
Päijät-Häme: eritelaboratorio, p. (044 729) 7943.

Näyte
Näyte tulee siirtää säilöntäaineelliseen 10 ml vakuumiputkeen (ehdoton miniminäytemäärä 6 ml) välittömästi näytteenoton jälkeen, sillä ilman säilöntäainetta näytteessä olevat solut hajoavat ja bakteerit lisääntyvät lyhyenkin huoneenlämmössä tapahtuvan säilytyksen aikana. Jos virtsamäärä on alle 6 ml, näyte siirretään 4 ml säilöntäaineputkeen. Erittäin niukat näytteet (alle 3 ml) säilöntäaineettomassa putkessa, mutta huomioi tällöin kylmäketju.
Erityistapauksissa (esim. lasten rakkopunktionäytteet) määritys voidaan tehdä 1 ml näytetilavuudesta (puhdas sentrifuugiputki, ei säilöntäaineputkessa).
Näytteen rakkoaika 4 tuntia tai enemmän. Akuuteissa tilanteissa ajoittamaton näyte. Virtsanäyte siirrettävä säilöntäaineputkiin mahdollisimman nopeasti (30 min kuluessa) virtsaaminen jälkeen.

Näytteen säilytys:

  U-KemSeul     U-Solut        U-BaktVi
Säilöntäaineputki      
-huoneenlämpö 8 h 48 h 48 h
-jääkaappi 48 h 48 h 48 h
Ilman säilöntäainetta          
-huoneenlämpö 8 h 30 min
-jääkaappi 24 h 4 h 24 h


Menetelmä

Sentrifugoimattoman näytteen tutkiminen virtaussytometrilla. Tietyt laitteen liputukset johtavat näytteen supravitaalivärjätyn sakan mikroskopointiin.

Tekotiheys / kesto
Päivittäin (päivystystutkimus)

Viitearvot, tulkinta
Erytrosyytit: <20xE6/l
Leukosyytit: <10xE6/l
Epiteelisolut: <10xE6/l
Lieriöt: <1xE6/l

Erytrosyytit, leukosyytit, levyepiteelisolut (U -LevyEp) ja hyaliinilieriöt (U -HyaLie) ilmoitetaan löydösten lukumääränä x E6/l (/ul) kohti.
U-OsmEst on näytteen johtokyvystä laskennallisesti johdettu arvioitu osmolaliteetti.
(Viitearvojen alkuperä: HUSLAB)

Löydösten tulkinta:
Hematuria (punasolujen erittyminen virtsaan) voi aiheutua virtsatietulehduksesta, virtsatiekivistä, katetrista tai virtsateiden toimenpiteestä. Hematuria voi viitata myös vakavampiin munuaistauteihin (mm. virstateiden erityyppiset kasvaimet, glomerulonefriitti). Kuukautisvuoto voi aiheuttaa näytteen verikontaminaation.

Levyepiteelisolujen esiintyminen voi viitata huonosti pestyyn uretransuuhun tai progesteronivaikutukseen naisen ulkosynnyttimissä. Virtaussytometri ei kykene luotettavasti erottelemaan pieniä epiteelisoluja (tubulusepiteelin ja välimuotoisen epiteelin soluja). Mikäli näitä esiintyy, näyte mikroskopoidaan. Virtsassa esiintyvät tubulusepiteelin solut viittaavat primaariseen munuaissairauteen tai sekundaariseen munuaisvaurioon. Välimuotoisen epiteelin soluja esiintyy virtsarakon, virtsanjohtimien ja munuaisaltaan sairauksissa.

Muutaman hyaliinilieriön esiintyminen virtsassa on normaalia. Virtaussytometri erottelee hyaliinilieriöt ja muut lieriöt (solu-, jyväis- ja vahalieriöt) toisistaan vain suuntaa-antavasti. Tästä syystä laite hälyttää patologisista lieriöistä, jolloin näyte mikroskopoidaan. Mahdollinen munuaistason infektio todetaan, jos näytteessä esiintyy lieriöitä tai tubulusepiteelin soluja. Pyelonefriiteissä saatetaan nähdä tubulussolu-, bakteeri- tai granulosyyttilieriöitä.

Pyuria (valkosolujen, tavallisimmin granylosyyttien, esiintyminen virtsassa) viittaa virtsateiden tai munuaisten tulehdukseen. Virtsan seisoessa leukosyytit hajoavat, mistä syystä näytteen laatuun tulee kiinnittää huomiota.

Puna- ja valkosolut hajoavat näytteessä, mikäli näytettä ei ole siirretty riittävän nopeasti säilöntäaineputkeen virtsaamisen jälkeen. Solujen hajoamisen takia voi partikkelilaskentatulos olla ristiriidassa verrattuna kemialliseen seulontatulokseen.

Aamunäytteen osmolaliteetin tulisi olla terveillä henkilöillä yli 700 mOsm/kg, mikä vastaa suhteellista tiheyttä yli 1.020.